Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Učenci!

Obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu so namenjeni  poglabljanju in širitvi znanja.

Predmeti  so v  predmetniku po eno šolsko uro na teden, razen tujega jezika (italijanščina), ki je dve uri tedensko.

Iz ponudbe izberite dve uri pouka izbirnih predmetov. Če se odločite za italijanščino,  je dovolj samo ta predmet. Le s  soglasjem staršev lahko izberete tri ure izbirnih predmetov.

Predmeti, ki jih boste izbrali, bodo v  vašem urniku pouka od septembra ali od februarja dalje.

Pri pouku teh predmetov boste ocenjeni s številčnimi ocenami.

Potem ko skupaj s starši dobro pregledate ponujene izbirne predmete, se odločite za tista dva, ki sta vam najbolj zanimiva in boste zato pri delu lahko uspešni.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti  ali pa le pri eni uri tedensko. Šoli starši posredujejo vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

V šol. l. 2020/21 ponujamo naslednje izbirne predmete za  7. razred:

 1.   ITALIJANŠČINA 1 (II1)
 2.   LIKOVNO SNOVANJE 1 (LS1)
 3.   LOGIKA 1 (LO1)
 4.   MULTIMEDIJA (MME)
 5.  OBDELAVA GRADIV: Les (OGL)
 6.  OBDELAVA GRADIV: Umetne snovi (OGU)
 7.  PLES (PLE) – dekleta
 8.  IZBRANI ŠPORT: gimnastika (IŠP) – fantje in dekleta
 9.  SODOBNA PRIPRAVA HRANE (SPH)
 10.  VERSTVA IN ETIKA 1 (VE1)
 11.  ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (ONA)

V šol. l. 2020/21 ponujamo naslednje izbirne predmete za  8. razred:

 1.   ITALIJANŠČINA 2 (II2)
 2.  LIKOVNO SNOVANJE 2 (LS2)
 3.   LOGIKA 1/2 (LO1 2)
 4.  MULTIMEDIJA (MME)
 5.  OBDELAVA GRADIV: Les (OGL)
 6.  OBDELAVA GRADIV: Umetne snovi (OGU)
 7.  OBDELAVA GRADIV: Kovine (OGK)
 8.  ELEKTROTEHNIKA (ELE)
 9.  ROBOTIKA V TEHNIKI (RVT)
 10.   VEZENJE (VEO)
 11.  VERSTVA IN ETIKA 2 (VE2)
 12.  ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (ONA)
 13.  ŠPORT ZA SPROSTITEV (ŠSP)
 14. ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (ŽČZ)

V šol. l. 2020/21 ponujamo naslednje izbirne predmete za  9. razred:

 1.  ITALIJANŠČINA 3 (II3)
 2.  LIKOVNO SNOVANJE 3 (LS3)
 3.  LOGIKA 1/2 (LO1 2)
 4.  NAČINI PREHRANJEVANJA (NPH)
 5.  OBDELAVA GRADIV: Les (OGL)
 6.  OBDELAVA GRADIV: Umetne snovi (OGU)
 7.  OBDELAVA GRADIV: Kovine (OGK)
 8.  ELEKTROTEHNIKA (ELE)
 9.  ROBOTIKA V TEHNIKI (RVT)
 10.  POSKUSI V KEMIJI (POK)
 11.  VERSTVA IN ETIKA 3 (VE3)
 12.  ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (ONA)
 13.  ŠPORT ZA ZDRAVJE (ŠZZ)
 14.  RETORIKA (RET)
 15.  GENETIKA (DEDOVANJE) (GEN)

Letos bomo prijavo izvedli na daljavo (elektronsko), in sicer preko spletne aplikacije eAsistent za starše modul Izbirni postopek.  Modul bo odprt od  petka, 22. maja  do petka, 29. maja 2020. Po tem datumu bo rok prijave zaprt. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden od staršev osnovni brezplačni paket eAsistent.

Če boste imeli težave s prijavo, pišite na suzanah@osms.si

Prosimo vas, da:

  • si ogledate ponudbo obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021,
  • natančno preberete navodila za oddajo prijav k izbirnim predmetom in
  • svojo izbiro oddate elektronsko preko portala eAsistent za starše, najkasneje do petka, 29. maja.
Dostopnost