Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Osnovna šola Milojke Štrukelj že od šolskega leta 2006/2007 neprekinjeno sodeluje  v nacionalnem projektu RASTEM S KNJIGO, ki poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost  in šport, Ministrstva za kulturo,  Zavoda RS za šolstvo, Javne agencije za knjigo in slovenskih knjižnic. Cilj projekta je vse sedmošolce načrtno in poglobljeno seznaniti z organizacijo in ponudbo šolskih in splošnih knjižnic. Ob sistematični predstavitvi gradiva in dejavnosti, ki jih šolska in splošna knjižnica ponujata učencu za njegovo šolsko delo in izvenšolske dejavnosti ter prosti čas, prejme vsak sedmošolec ob obisku najbližje splošne knjižnice (Goriška knjižnica Franceta Bevka) izvirno slovensko literarno delo, ki ga učiteljice slovenščine uporabijo kot eno od knjig domačega branja.

Projekt je namenjen učencem sedmega razreda, vodja projekta je Boža Peršič.

Dostopnost