Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Šolska svetovalna služba

Psihologinja:

Doris Lozej
tel.: 05 335 81 04
e-pošta: dorisl@osms.si

Pedagoginja:

Irena Četina
tel.: 05 335 81 06
e-pošta: irenac@osms.si

Socialna delavka:

Lilijana Sulič
tel.: 05 335 81 05
e-pošta: lilijanas@osms.si

Mobilna služba

Specialna pedagoginja:

  • Nina Mlekuž
  • Nataša Manfreda
  • Irena Marinič
  • Nataša Kovačič

Logopedinja:

  • Nataša Škrinjar
  • Iris Kodrič

Socialna pedagoginja:

  • Tjaša Tomažič
Dostopnost