Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Projekti

Projekti na šoli

V šolskem letu 2014/15 bomo nadaljevali z izvedbo projektov na različnih ravneh. Namen in cilji projektov so:
– čim bolj približati cilje učenja razvoju vseživljenjskih znanj (razvijanje znanj v vsakdanjem življenju – govorne spretnosti, spretnosti raziskovanja, ročne spretnosti, sposobnost znajti se v prostoru in času …),
– razvijati znanja za trajnejšo uporabo,
– približati delo v šoli potrebam učencev na različnih razvojnih stopnjah.

Izvedba projektov bo realizirana pretežno med urami rednega pouka, pri čemer bodo učitelji spreminjali svojo vlogo poučevanja v vlogo koordinatorja in usmerjevalca učenja. Pri pouku bodo učenci zato aktivnejši, s čimer bodo razvijali poleg znanj tudi druge spretnosti in sposobnosti.

Dostopnost