Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti

MATIČNA ŠOLA

DejavnostRazredVsebinaMentor
Otroški pevski zbor


Mladinski pevski zbor
4. – 5.6. – 9.
usposabljanje in razvijanje smisla za  enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petjaučenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z  instrumentalno spremljavosodelovanje na revijah otroških in mladinskih  pevskih zborovsodelovanje na šolskih in  izvenšolskih prireditvahEleonora Ipavec Šaver

  Eleonora Ipavec Šaver
Ročne spretnosti4. – 5.  spoznavanje različnih ročnih spretnosti (vozlanje, šivanje …)oblikovanje z različnimi materialipriprava razstavOnorina Milost
Vesela šola4. – 5.obravnava tem s področja kulture, estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Pilsodelovanje na tekmovanju v znanju Vesele šoleMirjam Vuga
Bralna značka4. – 9.oblikovanje priporočilnih seznamov  knjig   pogovori o prebranih knjigahrazredničarke 4. r. 5. r, učiteljice SLJ in šolska knjižničarka
Angleška bralna značka4. – 9.branje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jezikuučiteljice angleščine
Utrdimo angleščino 66.ponavljanje in utrjevanje učne snoviJasmina Mikulić
Utrdimo angleščino 77.ponavljanje in utrjevanje učne snoviMarina Rabzelj
Utrdimo angleščino 88.ponavljanje in utrjevanje učne snoviMateja Jarc Mickovski
Filmsko ustvarjanje po angleško7.priprava scenarijasnemanje in urejanje filmčkaJasmina Mikulić
Utrdimo slovenščino6. – 7.utrjevanje in nadgrajevanje učne snoviNina Rogelja
Utrdimo matematiko9.utrjevanje in nadgrajevanje učne snoviSuzana Harej
Vivaristika6. – 9.skrb za živali v šolskem vivariju, urejanje vivarija, osnove gojenja živali in rastlin ter njihovo spoznavanje, skrb za živali med šolskimi počitnicamiJasna Besednjak
Naravoslovni krožek4., 5., 6., 7.priprava na tekmovanje iz znanja  naravoslovja – Kresnička (4., 5., 6., 7. razred)naravoslovni eksperimentidopolnjevanje, poglabljanje in razširjanje znanja naravoslovjaMartina Bratuž
Kemijski krožek8. – 9. r.poglabljanje znanja kemijepriprava na šolsko in državno tekmovanjeraziskovalno delodelavnice, oglediDarja Kašček  
Male sive celice6. – 9. r.obravnava različnih tematskih področij ob uporabi referenčne literature in spletnih virov v okviru priprav na tekmovanje v TV-kvizu Male sive celiceBoža Peršič
Vesela šola6. – 9. r.obravnava veselošolskih tem in člankov revije PIL v okviru priprav na tekmovanje v znanju Vesele šoleBoža Peršič
Geografski krožek6. – 9. r.poglabljanje znanja s področja geografijespoznavanje osnov geografskega raziskovanjaTanja Čutura  
Zgodovinski krožek6. – 9. r.poglabljanje znanja s področja zgodovineobisk razstavreševanje kvizov, ogled filmov, spoznavanje aplikacij, ki popestrijo naše znanje zgodovineKatjuša Batič
Likovni krožek4. – 9. r.spoznavanje različnih likovnih tehnikustvarjanje z različnimi materialisodelovanje na natečajih in razpisihrazstavljanje izdelkovanimirani filmTanja Batistič Poljšak
Filatelija4. – 9. r.zbiranje in preučevanje poštnih
znamk
zunanji mentor Vinko Troha
Šolski bend6. – 9. r.Pogoj: uspešno opravljena avdicijaučenje osnov skupinskega igranja inštrumentovnastopi na prireditvahzunanji mentor Andraž Lasič
Nogomet6. – 9. r.priprava šolske ekipe na tekmovanja(učitelj izbere učence, ki obiskujejo interesno dejavnost)Vasja Zajc
Rokomet4. – 6.učenje osnov igrezunanji mentor
Šah4 .– 9.poglabljanje šahovskega znanjašahovska tekmovanjazunanji mentor
Dramski klub6. – 9.različne improvizacijske vlogelastno izvirno krajše dramsko besedilointerpretacija in uprizoritev dramskega besedilapriprava kostumov, scene, rekvizitovNina Rogelja
Fotografski krožek5. – 9.osvajanje temeljnih tehničnih znanj za obvladovanje digitalnega fotoaparataprednosti in slabosti digitalne fotografije ter osnovni fotografski pojmi, ki so ključni za dobro    fotografijo – računalniška obdelava digitalnih fotografij praktično delo in samostojno ustvarjanjeprojekt ob 60. obletnici šole, za katerega bomo fotografirali in snemaliprijava na razne natečajefotografiranje različnih motivov, udeležili se bomo šolskih prireditev in dejavnosti ter ustvarili edinstvene spomine na šolske dniNina Rogelja  
Varno v prometu5.spoznavanje prometnih predpisovutrjevanje snovi za kolesarski izpitValentina Volk
Jezikovne zanke, znanke in uganke  8.        poglobljeno razumevanje in raba slovenskega jezika v različnih govornih in pisnih okoliščinah (nadgradnja znanja, osvojenega pri pouku)tehnike za izboljšanje  jezikovne spretnostijezikovne raziskovalnice – jezik v praksijezikovne zanimivosti za sladokusce, stalne besedne zveze, bogastvo in čarobnost besedišča, primerjava z drugimi jezikiAlenka Čelik      
Rač. krožek4.osnove računalništva, Word in pptIris Mohorič
Učna pomoč4.svetovanje in dodatna  pomoč  učencem z učnimi težavami.Iris Mohorič Jana F. Bremec
Raziskovalni krožek8. – 9.usmerjati učence pri raziskovalnem delunaučiti učence, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge,naučiti učence kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,predstavitev raziskovalne naloge na tekmovanju Labirint/državnem tekmovanjuAna K. Bučinel
Matematični krožek8. – 9.poglabljanje znanja matematikepriprava na tekmovanjaaktiv MAT
Podjetniški krožek7. – 9.krepitev ustvarjalnosti in osnove podjetnostistartup izzivpredstavitev zamisli na tekmovanju PopriPetra Brankovič in zunanji izvajalec
Dramsko – gledališka delavnica4. in 5.usvajanje osnov nastopanja razvijanje veščin za interpretacijo dramskega besedila spoznavanje tehnik govora, obrazne mimike in telesne izraznosti improvizacijaJana Sušanj
Kreativno pisanje        6.–9.spodbujanje kreativnosti na literarnem področjutvorjenje besedil na podlagi slik, posnetkov, asociacijrazvijanje kritičnega samoizražanja, mišljenja in argumentiranjaobjavljanje v šolskem glasilusodelovanje na Cankarjevem tekmovanju in literarnih natečajihubesedovanje doživetegamedsebojno sodelovanjesamoopažanje in  samoizražanjeŠpela Sušanj


PODRUŽNICA LEDINE

DejavnostRazredVsebinaMentor
Bralna značka1. – 4.oblikovanje priporočilnih seznamov knjigpogovori o prebranih knjigahrazredničarke in šolski knjižničarki
Angleška bralna značka3.branje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jezikuučiteljica angleščine
Eko angleščina3.– ponavljanje in utrjevanje angleščine preko   EKO didaktičnih igeručiteljica angleščine
Otroški pevski zbor1. – 3.usposabljanje in razvijanje smisla za enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petjaučenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z instrumentalno spremljavosodelovanje na šolskih in izvenšolskih prireditvahKeli Pintar
Šahovski krožek2. – 4.osnove šahazunanji mentor
Cici Vesela šolanaročniki revije Cicibanobravnava tem s področja kulture, estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Cicibansodelovanje na ciciveselošolskem dnevuLjubinka Popović
Košarka1.–2.navajanje na zdrav način življenja in redno ukvarjanje s športomučenje osnovnih košarkarskih elementov skozi različne zabavne igre razvoj osnovnih gibalnih in motoričnih sposobnostizunanji mentorji
Namizni tenis1.– 4.učenje osnov individualnega igranja namiznega tenisapriprava na tekmovanjezunanji mentor
Odbojka1.– 3.osnove odbojkezunanji mentor
Rokomet2. – 3.učenje osnov igrezunanji mentorji
Nogomet1. – 3.navajanje na zdrav način preživljanje prostega časaučenje osnovnih nogometnih prvinrazvoj osnovnih motoričnih in gibalnih sposobnostizunanji mentor
Plesno – akrobatska skupina1.– 4.– spoznavanje elementov akrobatike, plesa in raznih dvigov, ki se povežejo v koreografijozunanji mentorji
Dostopnost