Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/22.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  1., 4. do 6. RAZRED

Na osnovi prijav bomo izvajali pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

  • 1. razred:    ANGLEŠČINA
  • 4. razred:    ITALIJANŠČINA
  • 5. razred:    ITALIJANŠČINA, TEHNIKA, UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO
  • 6. razred:    ITALIJANŠČINA, TEHNIKA, UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7. do 9. RAZRED

Na osnovi prijav bomo izvajali pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov:

Izbirni predmetRazredUčitelj-ica
Italijanščina 17. razredKatjuša Batič
Izbrani šport: odbojka-dekleta                      7. do 9. razredPeter Figelj
Italijanščina  28. razredKatjuša Batič
Italijanščina  39. razredKatjuša Batič
Multimedija 8. razredJaka Minkuž
Logika 1/27. do 9. razredTanja Kogoj
Obdelava gradiv: KOVINE8. in 9. razredAndrej Minkuž
Verstva in etika 39. razredMirjam Florijančič
Sodobna priprava hrane7. razredLaura Ozebek
Načini prehranjevanja8. razredLaura Ozebek
Poskusi v kemiji9. razredDarja Kašček
Likovno snovanje 1  7. razredTanja B. Poljšak
Likovno snovanje  2  8. razredTanja B. Poljšak
Likovno snovanje  3 9. razredTanja B. Poljšak
Obdelava gradiv: LES7. do 9. razredJože Štrukelj
Obdelava gradiv: UMETNE SNOVI7. do 9. razredAndrej Minkuž
Ples – dekleta7. razredAna Kašček Bučinel
Računalniška omrežja9. razredJaka Minkuž
Elektrotehnika 8. razredJože Štrukelj
Šport za sprostitev7. do 9. razredPeter Figelj
Izbrani šport:  nogomet8. in 9. razredVasja Zajc
Retorika9. razredŠpela Sušanj
Robotika v tehniki8. in 9. razredJože Štrukelj
Vezenje8. razredLaura Ozebek
Urejanje besedil7. razredJaka Minkuž

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

  • 5., 6. in 7. razred

Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk občasno izvajali v manjših učnih skupinah.

  • 8. in 9. razred
    Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk skozi celo šolsko leto izvajali v manjših učnih skupinah.
Dostopnost