Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Na podlagi tretjega odstavka 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  je Svet zavoda Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica dne, 10. 1. 2005 sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada.

SKLEP O USTANOVITVI (pdf)

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GARICA (pdf)

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev s pomočjo prostovoljnih prispevkov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Z njimi omogočamo zagotovitev enakih možnosti za vse učence pri udeležbi na ekskurzijah, v šoli v naravi, prireditvah, taborih in podobno.

Pridobljena sredstva namenjamo tudi za zviševanje standarda pouka s financiranjem dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

Vloge za pridobitev sredstev iz šolskega sklada zbira poslovna sekretarka na šoli – Iris Kocjančič.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo:

TRIJE PREDSTAVNIKI ZAVODA:

 • Jasna Černic, tajnica upravnega odbora, razredna učiteljica
 • Jana Sušanj, namestnica predsednice upravnega odbora, razredna učiteljica
 • Anja Prinčič, razredna učiteljica (POŠ Ledine)

ŠTIRJE PREDSTAVNIKI STARŠEV:

 • Lidija Valentinčič, predsednica upravnega odbora
 • Ana Kretič Mamič, članica
 • Martina Murovec, članica
 • Karmen Kropej, članica

AKTIVNI ČLANICI ŠOLSKEGA SKLADA:

 • Lilijana Sulič, šolska socialna delavka
 • Teja Bajc, računovodkinja

V šolskem letu 2021/22 smo z vašo pomočjo naredili:

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2021/22 (pdf)

V šolskem letu 2022/23 načrtujemo še:

PREDLOG AKTIVNOSTI ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 (pdf)

Zapisniki sestankov šolskega sklada v šolskem letu 2022/2023

ZAPISNIK 1. SREČANJA ŠOLSKEGA SKLADA 22/23 (pdf)

PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

1. Namenitev dela dohodnine za donacije

O deležu vaše dohodnine (0,5%), ki je dan v državni proračun, imate pravico odločiti, za kaj naj bodo sredstva porabljena. Vabljeni ste, da jih namenite v naš šolski sklad. Z izpolnitvijo priloženega obrazca se poda vloga o razporeditvi 0,3% dela dohodnine, ki je trajna in velja do preklica.

Obrazec lahko oddate:

 • razredniku do 28. 10. 2022,
 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
 • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ŠOLSKEMU SKLADU (pdf)

Podatki šole:

Ime oziroma naziv upravičenca: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

Davčna št.: 96298197

Odstotek (%): do največ 0,3%

2. Namenitev sredstev preko QR kode

QR KODA (pdf)

Namen: OTHR Prispevek za šolski sklad

Transakcijski račun: SI56 0128 4603 0672 398

Sklic: 00 1002997

Prejemnik: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

Delpinova ulica 7

5000 Nova Gorica

3. Donacija podjetja

Za izvedbo načrtovanega potrebujemo določena denarna in materialna sredstva, ki jih pa kot vzgojno-izobraževalna ustanova, ki je odvisna od javnega denarja, nimamo oziroma z njimi ne razpolagamo.

Zaradi tega se obračamo na vsa podjetja, ki bi nam pripomogla k uresničevanju zastavljenih ciljev s prošnjo za donatorstvo:

DONATORSKA POGODBA (pdf)

UVELJAVLJANJE POMOČI IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Za pomoč pri plačilu šolskih obveznosti in potrebščin.

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA (pdf)

Za pomoč pri plačilu bivanja v šoli v naravi.

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI (pdf)

Za učitelje in mentorje dejavnosti pri sofinanciranju avtobusnega prevoza, vstopnin ipd.

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA ZA NOTRANJE UPORABNIKE (pdf)

DOPIS STARŠEM – ZAHTEVA ZA DAVČNO ŠTEVILKO (pdf)

Dobrodelnosti ne presojamo po tem, kaj je dano ali narejeno,
ampak po tem, zakaj je dano ali narejeno.

Lucij Anej Seneka

HVALA VSEM, KI STE V NAŠ SKLAD ŽE PRISPEVALI IN VSEM , KI SE BOSTE V PRIHODNJE ZA TO ODLOČILI.

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Milojke Štrukelj

Dostopnost