Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

 

Preventivni program

V šolskem letu 2019 /2020 se bodo iz občinskega preventivnega programa za učence izvajale naslednje delavnice:

Razred Termin* Izvajalec Tema
4. raz. oktober 2019 Mladinski center  Nova Gorica V dialogu
5. raz. oktober 2019 Mladinski center  Nova Gorica Prijateljstvo
6. raz. februar 2020 Mladinski center  Nova Gorica Skupnost
7. raz. februar 2020 Mladinski center  Nova Gorica Pozitivnost
8. raz. februar 2020 Mladinski center  Nova Gorica Komunikacija
9. raz. februar 2020 Mladinski center  Nova Gorica Reševanje sporov

Organirirali bomo tudi delavnice na temo Varna raba interneta:

Raz. Termin* Izvajalec Tema
5. raz. oktober 2019 Zavod MISSS   Safe.si Spletni bonton
6. raz. februar 2020 Zavod MISSS   Safe.si Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami
7. raz. februar 2020 Zavod MISSS   Safe.si Spletno nasilje in ustrahovanje
8. raz. februar 2020 Zavod MISSS   Safe.si Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij
9. raz. februar 2020 Zavod MISSS   Safe.si Lažne informacije in prevare na internetu

 

Zdravstveno vzgojne vsebine  bodo učenci deležni po naslednjem razporedu:

Raz. Termin* Izvajalec Tema
1. april 2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Zdrave navade

Medvedek Tom nas uči bonton

2. januar 2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Kaj storim vsak dan za svoje zdravje?

Osebna higiena

3. marec 2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Zdrav način življenja

Rojstvo

4.

september 2019

junij  2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Čutila in prebavila

Preprečevanje poškodb

5. marec 2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Center za krepitev zdravja

Puberteta

Zasvojenost

Zdrava prehrana

6. januar 2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Preprečevanje kajenja

Odraščanje – dve plati medalje

7. januar 2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Pozitivna samopodoba in stres

Mladi in alkohol

8. september 2019

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Medosebni odnosi, Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Motnje hranjenja

9. september 2019

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Vzgoja za zdravo spolnost

Sr(e)čne želje

 

Preventivni program policije

 1. razred

Udeležba policista, največkrat na 1. roditeljskem sestanku za 1. razred, kjer bodo staršem pojasnjene nekatere dolžnosti iz prometne zakonodaje oz. zakonodaje, ki omogoča čim večjo varnost njihovih otrok ob prihodih in odhodih iz šole.

September 2019 – Varna pot v šolo za 1. razred.

Sprehod, kjer bodo otroci poučeni o najnujnejšem poznavanju prometnih pravil, o tem, da so kot pešci udeleženi v cestnem prometu, o varnem prečkanju vozišča …

 1. razred

Jesen 2019 – likovni natečaj »Varno na poti v šolo in domov«, kjer učenci rišejo poljubno risbo na omenjeno temo. Termini in natančni pogoj za udeležbo na natečaju še niso znani, zato vas bomo z njimi seznanili takoj, ko bo objavljen razpis.

 1. razred

Medvrstniško nasilje – delavnica, 1 ura – razredna ura

Nasilje – 1 ura – DRU

 1. razred
  Projekt Policist LEON
  Oktober 2019 – medvrstniško in drugo nasilje
  December 2019  – pirotehnika, vandalizem
  Pomlad 2020 – promet, kolesarski poligon, kolesarski izpiti

  8. in 9. razred
  December 2019 – Pirotehnika (petarde)
  November 2019 – roditeljski sestanek za 8. in 9. razred, predstavitev poškodb, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe petard
  Predavanje na temo zlorabe prepovedanih drog

Varnost v spletu