Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

 

*Kulturni dnevi

*Naravoslovni dnevi

*Športni dnevi

*Tehniški dnevi

Program kulturnih dni

1. razred – Teme Kraj Čas Nosilci
Sprejem prvošolcev na šoli 2. september 2019 razred./vzgojit.
Dan samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje na šoli 24. december 2019 razred./vzgojit.
Pustovanje na šoli 25. februar 2020 razred./vzgojit.
Dan državnosti, svečana podelitev spričeval na šoli 24. junij 2020 razred./vzgojit.
2. razred
Ogled gledališke predstave in poustvarjanje Nova Gorica december 2019 razredničarke
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje na šoli 24. december 2019 razredničarke
Pustovanje na šoli 25. februar 2020 razredničarke
Proslava ob dnevu državnosti, podelitev spričeval na šoli 24. junij 2020 razredničarke
3. razred
Prvi šolski dan, sprejem prvošolcev na šoli 2. september 2019 razredničarke
Novoletno praznovanje in prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti na šoli 24. december 2019 razredničarke
Pustovanje na šoli 25. februar 2019 razredničarke
Podelitev spričeval in proslava ob dnevu državnosti na šoli 24. junij 2020 razredničarke
4. razred
Kulturne prireditve, film, gledališke predstave Nova Gorica po ponudbi razredničarke
Slovenski kulturni praznik na šoli 7. februar 2020 razredničarke
Šolski muzej Ljubljana na šoli junij 2020 razredničarke
5. razred
Slovenski kulturni praznik; predstava po ponudbi na šoli 7. februar 2020; po ponudbi razredničarke
Obisk muzeja in čipkarske šole na šoli junij 2020 razredničarke
Obisk Ljubljane Ljubljana februar 2020 razredničarke, CŠOD
6. razred
Bevkova domačija Zakojca september 2019 učiteljice SLJ
Proslave in prireditve, ledališka predstava, film, Glasbena mladina Nova Gorica po ponudbi učiteljice SLJ, GUM
Zadnji šolski dan na šoli 24. junij 2020 razredniki
7. razred
Obisk Gregorčičevega rojstnega kraja Vrsno september 2019 učiteljice SLJ
Simfonična matineja in voden ogled Cankarjevega doma Ljubljana 12. november 2019 učiteljica GUM
Zadnji šolski dan na šoli 24. junij 2020 razredniki
8. razred
Po poti kulturne dediščine (program CŠOD) Gorenjska  10./11. oktober 2019 učiteljice SLJ
Proslave, prireditve, gledališka predstava, film, Glasbena mladina Nova Gorica po ponudbi učiteljice SLJ, GUM
Zadnji šolski dan Nova Gorica 24. junij 2020 razredniki
9. razred
Operna predstava in voden ogled SNG Opera in balet Ljubljana 11. februar 2020 učiteljica GUM
Zaključna ekskurzija Avstrijska Koroška 14. april 2020 razredniki, CŠOD
Zadnji šolski dan na šoli 15. junij 2020 razredniki

Program naravoslovnih dni

1. razred – Teme Kraj Čas Nosilci
Snovi na šoli maj 2020 razred./vzgojit.
Zdrave navade za zdravo življenje na šoli april 2020 razred./vzgojit.
EKO dan – mlaka Borov gozdiček april 2020 razred./vzgojit.
2. razred
Kaj storim vsak dan za svoje zdravje? na šoli januar 2020 razredničarke/ med. s.
Eko dan – voda na šoli maj/junij 2020 razredničarke
Sadimo Nova Gorica marec/april 2020 razredničarke
3. razred
Živalski vrt Ljubljana Ljubljana junij 2020 razredničarke
Urejanje šolske okolice za boljše počutje na šoli april 2020 razredničarke
Zdrav način življenja – preprečevanje nalezljivih bolezni, rojstvo na šoli marec 2020 razredničarke/med. s.
4. razred
V različnih okoljih so različna živa bitja na šoli junij 2020 razredničarke
Črmošnjice in okolica – ekskurzija (program CŠOD) Črmošnjice januar 2020 razredničarke
Preprečevanje poškodb na šoli junij 2020 razredničarke/med. s.
5. razred
Puberteta (telesni znaki); Zasvojenost z IKT, Zdrava prehrana na šoli marec 2020 razredničarke/med.s.
Antonijev  rov, muzej Idrija junij 2020 razredničarke
Gozd – prehranjevalni spleti Cerkno junij 2020 razredničarke
6. razred
Kraški svet Notranjske Postojna, Cerkniško jezero april 2020 aktiv GEO, ZGO, DKE
Preprečevanje kajenja, odraščanje – dve plati medalje na šoli  februar 2020 med. sestre
Orientacija in gozd Panovec oktober 2019/april 2020 učiteljice NAR, GEO, ŠPO
7. razred
po programu CŠOD
po programu CŠOD
Pozitivna samopodoba in stres, mladi in alkohol na šoli  februar 2020 med. sestre
8. razred
Medsebojni odnosi, temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, motnje hranjenja na šoli september 2019 učit. BIO/med. sestre
E-hiša – festival znanosti, poskusi Nova Gorica 4. oktober 2019 učitelji FIZ
Obdelava podatkov na šoli marec 2020 učitelji MAT/GEO
9. razred
Vzgoja za zdravo spolnost, sr(e)čne želje? na šoli september 2019 učiteljice BIO / med. s./zdr. dom
Soška dolina, Muzej 1. svetovne vojne Kobarid oktober 2019 učiteljice GEO, ZGO
kraški rob Socerb, Ankaran november 2019 učiteljice GEO, ZGO

Program športnih dni

1. razred – Teme Kraj Čas Nosilci
Pohod Cerje september 2019 razred./vzgojit.
Pohod Katarinin grič januar 2020 razred./vzgojit.
Atletika stadion april 2020 razred./vzgojit.
Aerobne dejavnosti v naravi trim steza maj 2020 razred./vzgojit.
Športne igre šolsko igrišče maj/junij 2020 razred./vzgojit.
2. razred
Aerobne dejavnosti v naravi Panovec marec/april 2020 razredničarke
Mala olimpiada stadion september 2019 razredničarke/Olimpijski komite
Pohod Cerje september 2019 razredničarke
Atletika stadion april 2020 razredničarke
Pohod Panovec marec/april 2020 razredničarke
3. razred
Pohod ob Soči Nova Gorica marec 2020 razredničarke
Pohod Cerje september 2019 razredničarke
Pohod Sv. Katarina marec 2020 razredničarke
Atletika Nova Gorica april 2020 razredničarke
Sončkov dan Nova Gorica junij 2020 razredničarke
4. razred
Pohod (CŠOD) Črmošnjice januar 2020 razredničarke, učitelji CŠOD
Pohod Panovec junij 2020 razredničarke
Orientacija (CŠOD) Črmošnjice januar 2020 razredničarke, učitelji CŠOD
Atletika Nova Gorica maj 2020 razredničarke
Igre na snegu (CŠOD) Črmošnjice januar 2020 razredničarke, učitelji CŠOD
5. razred
Pohod Ravnica september 2020 razredničarke
Igre na snegu/atletika Črni vrh nad Idrijo/stadion NG januar/april 2020 razredničarke
Igre v vodi Nova Gorica ali Cerkno september 2019 ali junij 2020 razredničarke
Prometni dan Nova Gorica april 2020 učitelj TIT, razredničarke
Pohod k bolnici Franji Cerkno junij 2020 razredničarke
6. razred
Pohod Škabrijel oktober 2019 učitelji ŠPO
Atletika stadion september 2019 učitelji ŠPO
Zimski ŠD v šoli v naravi/kombiniran ŠD ŠVN/ na šoli januar 2020 učitelji ŠPO
Športne igre na šoli maj 2020 učitelji ŠPO
Igre v vodi Nova Gorica september 2019/junij 2020 učitelji ŠPO
7. razred
 Atletika  stadion  september 2019  učitelji ŠPO
Pohod (CŠOD) oktober 2019 razredniki, učitelji CŠOD
Kombiniran ŠD Bled januar 2020  učitelji ŠPO
Športne igre na šoli junij 2020  učitelji ŠPO
Igre v vodi bazen september 2019/junij 2020  učitelji ŠPO
8. razred
 Atletika  stadion  september 2019  učitelji ŠPO
Pohod na Vodice Vodice oktober 2019 učitelji ŠPO
Kombiniran ŠD Nova Gorica januar 2020 učitelji ŠPO
Športne igre na šoli april 2020 učitelji ŠPO
Igre v vodi bazen september 2019/junij 2020 učitelji ŠPO
9. razred
Atletika stadion september 2019 učitelji ŠPO
Pohod Sveta Gora oktober 2019 učitelji ŠPO
Kombiniran ŠD Nova Gorica januar 2020 učitelji ŠPO
Športne igre na šoli maj 2020 učitelji ŠPO
Ples na šoli maj/junij 2020 Plesna šola

Program tehniških dni

1. razred – Teme Kraj Čas Nosilci
Urejanje šolskih potrebščin na šoli september 2019 razred./vzgojit.
Izdelovanje novoletnih voščilnic na šoli november 2019 razred./vzgojit.
Izdelovanje izdelka iz odpadnega materiala na šoli marec 2020 razred./vzgojit.
2. razred
Urejanje šolskih potrebščin na šoli september 2019 razredničarke
Gasilec – dejavnosti v mesecu požarne varnosti Nova Gorica oktober 2019 razredničarke, gasilci
Tradicionalni slovenski zajtrk, obisk čebelarja na šoli november 2019 razredničarke, čebelar
3. razred
Urejanje razreda in šolskih potrebščin na šoli september 2019 razredničarke
Izdelovanje izdelkov iz odpadnega materiala na šoli november 2019 razredničarke
Gozd Postojna september 2019 zunanji izvajalec
4. razred
Izdelava hiške na šoli december 2019 razredničarke
Izdelki za praznično tržnico na šoli nov./dec. 2019 razredničarke
Elektrika (CŠOD) Črmošnjice januar 2020 razredničarke, učitelji CŠOD
Sile delujejo na telo – voziček na šoli januar 2020 razredničarke
5. razred
Izdelava termo škatle na šoli marec 2020 razredničarke
Izdelki za praznično tržnico na šoli november 2019 razredničarke
Pust na šoli februar 2020 razredničarke
“Prijateljstvo”; Spletni bonton na šoli oktober 2019 Mladinski center NG; Safe.si
6. razred
“Skupnost”; Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami na šoli februar 2020 Mladinski center NG; Safe.si
Izštekani na šoli
Priprava računalniške predstavitve na šoli oktober 2019 učitelji/R-OID/ravnatelj
Zdrava prehrana – od čebele do medu Nova Gorica oktober/november 2019 učiteljice GOS/čebelar
7. razred
“Pozitivnost”; Spletno nasilje in ustrahovanje na šoli februar 2020 Mladinski center NG; Safe.si
Luka Koper, Škocjanski zatok Koper april 2020 učitelj TIT
Po programu CŠOD razredniki, učitelji CŠOD
Po programu CŠOD razredniki, učitelji CŠOD
8. razred
Planetarij na šoli po dogovoru zunanji izvajalci
“Komunikacija”; Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij na šoli februar 2020 Mladinski center NG; Safe.si
Merjenje na šoli oktober 2019 aktiv FIZ, KEM, GEO
Jaz in Ti v Družbi na šoli december 2019 medpredmetna povezava
9. razred
“Reševanje sporov”; Lažne informacije in prevare na internetu na šoli februar 2019 Mladinski center NG; Safe.si
Gibanje, Festival znanosti ŠC Nova Gorica/na šoli 4. 10. 2019 ŠC NG, e-Hiša
Spoznavanje poklicev Nova Gorica  november 2019 zunanji izvajalci
Poklicna orientacija – delavnice spoznanvanje samega sebe na šoli po dogovoru psihologinja