Skoči na glavno vsebino

Dogovori in pravila

Pot skozi šolsko leto – dogovori in pravila

* V šolo prihajam pravočasno.

* Pred pričetkom pouka izklopim mobilni telefon.

* V učilnico vstopam v šolskih copatih.

* Šolske stavbe ne zapuščam med poukom brez vednosti učitelja.

* Med rekreativnim odmorom se zadržujem na šolskem dvorišču.

* V jedilnici upoštevam hišni red.

* Z ustreznim odnosom do sošolcev in delavcev šole prispevam k boljšemu vzdušju na šoli.

Dostopnost