Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

CONTATTI/STIKI

Projekt CONTATTI/STIKI: Katjuša Batič, Mojca Kuhar, Jasna Černic, Špela Sušanj

Projekt bomo v šolskem letu 2022/2023 izvajale z učenci od 4. do 9. razreda pri neobveznem izbirnem predmetu italijanščina. Naše delo bo potekalo pod vodstvom Irine M. Cavaion, profesorice in  raziskovalke didaktike jezikov v stiku na Inštitutu za jezikoslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Njeno področje raziskovanja je usmerjeno predvsem na didaktiko jezikov v stiku na čezmejnih območjih in na preučevanje jezikovne didaktike, ki je pozorna na razvoj medkulturnih odnosov.

Projekt že poteka preko Znanstveno raziskovalnega središča Koper v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici in Inštitutom za etnične študije Ljubljana.

Cilj projekta CONTATTI/STIKI je čezmejno povezovanje učiteljev in učencev za krepitev medkulturnih odnosov, sočasno pa vsem udeležencem ponuja tudi priložnost socialne, kulturne in jezikovne rasti.

S projektom bomo z učenci načrtno krepili čezmejno sodelovanje učencev, vrstnikov, ki se bodo praktično učili jezika drug od drugega. Povezali se bomo učitelji in učenci iz slovenskih in obmejnih italijanskih šol ter izpeljali skupne učne ure, ki bodo vključevale:

–        video klice, pogovore z vrstniki v spodbudnem in varnem učnem okolju,

–        možnost rednih stikov med učenci, vrstniki v varnem okolju (Backchannel chat), potrjenem in finančno podprtem kanalu s strani ZRS – Koper.

–        skupne izhode in srečanja učencev v eni in drugi pobrateni šoli,

–       uvajanje novih didaktičnih pristopov učenja in poučevanja jezika z namenom refleksije posameznika o čezmejnem jeziku in kulturi.

Dostopnost