Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Cenik

CENE UPORABE PROSTOROV OSNOVNE ŠOLE MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA terPODRUŽNICE LEDINE za šolsko leto 2017/2018

Prostor

Cena v EUR/uro brez DDV

OGREVALNA DVORANA

8,35

1/3 ŠPORTNE DVORANE, PLEZALNA STENA

14,61

2/3 ŠPORTNE DVORANE

27,12

3/3 ŠPORTNE DVORANE

37,56

VELIKA TELOVADNICA LEDINE

15,00

 

Cena v EUR/45 min z DDV

UČILNICA

6,00

RAČUNALNIŠKA UČ., UČ. ZA GOSPODINJSTVO

24,00

UČILNICA Z AV SREDSTVI

10,00

UPORABA PROSTOROV ZA KLUBE IN DRUŠTVA s sedežem v MONG (učilnice) oz. KLUBI IN DRUŠTVA, ki imajo sofinancirane programe športa iz MONG

Prostor

Cena v EUR/uro z DDV

OGREVALNA DVORANA, PLEZALNA STENA

9,00

1/3 ŠPORTNE DVORANE

9,00

2/3 ŠPORTNE DVORANE

14,00

3/3 ŠPORTNE DVORANE

20,00

FITNES 5,32

 

Cena v EUR/45 min z DDV

UČILNICA

3,00

Za vse ostale prostore se zaračunava uporaba po ceniku veljavnem za ostale uporabnike (gl. zgornja tabela).

Namen uporabe

Cena v EUR brez DDV

PRIREDITEV ŠD (do 500 obiskovalcev)

1.500,00

PRIREDITEV ŠD (501 do 700 obiskovalcev)

1.800,00

PRIREDITEV ŠD (701 in več obiskovalcev)

2.200,00

HUMANITARNA PRIREDITEV ŠD

1.500,00

HUMANITARNA PRIREDITEV (brez prihodkov organizatorja)

300,00 (max.)

ŠPORTNA TEKMOVANJA (celodnevna uporaba) 750,00

ŠPORTNA TEKMOVANJA ŠD, Ledine (krajša uporaba)

125,19 (na uro)

PRIREDITEV Ledine

700,00

SKLADIŠČENJE OPREME 7,00 (m2 / mesec)
 

Cene je sprejel Svet Zavoda dne 19.06.2014 in veljajo od 01.09.2014 dalje

Na Svetu Zavoda je bil sprejet 1. popravek cenika, dne 20.1.2015, 2. popravek cenika, dne 23.2.2017, 3. popravek in dopolnitev cenika, dne 28.2.2018.

Vloga za oddajo prostorov na podružnici Ledine

Vloga za oddajo prostorov na matični šoli