Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Predmetnik

Število ur na teden za posamezen predmet za prvo in drugo triletje:

Št. ur/teden /Predmet1. raz.2. raz.3. raz.4. raz.5. raz.6. raz.
Slovenščina677555
Matematika445544
Angleščina 22234
Likovna umetnost222221
Glasbena umetnost2221,51,51
Družba   23 
Geografija     1
Zgodovina     1
Spoznavanje okolja333   
Naravoslovje     2
Naravoslovje in tehnika   33 
Tehnika in tehnologija     2
Gospodinjstvo    11,5
Šport333333
ŠTEVILO PREDMETOV6778911
ŠTEVILO UR TEDENSKO20232423,525,525,5
ŠTEVILO TEDNOV POUKA353535353535
Oddelčna skupnost0000,50,50,5
DNEVI DEJAVNOSTI:151515151515
Kulturni dnevi444333
Naravoslovni dnevi333333
Tehniški dnevi333444
Športni dnevi555555
TEČAJI  Plavanje Kolesarjenje 

Število ur na teden za posamezen predmet za tretje triletje:

Št. ur/teden /Predmet7. raz.8. raz.9. raz.
Slovenščina43,54,5
Matematika444
Angleščina433
Likovna umetnost111
Glasbena umetnost111
Geografija21,52
Zgodovina222
Državljanska in domovinska kultura in etika11 
Fizika 22
Kemija 22
Biologija 1,52
Naravoslovje3  
Tehnika in tehnologija11 
Šport222
Izbirni predmet 12/1*2/1*2/1*
Izbirni predmet 2111
(Izbirni predmet 3)(1)**(1)**(1)**
ŠTEVILO PREDMETOV12/13/1414/15/1612/13/14
ŠTEVILO UR TEDENSKO27/2827,5/28,527,5/28,5
ŠTEVILO TEDNOV POUKA353532
Oddelčna skupnost0,50,50,5
DNEVI DEJAVNOSTI:151515
Kulturni dnevi333
Naravoslovni dnevi333
Tehniški dnevi444
Športni dnevi555

* Vsi izbirni predmeti, razen italijanščine (2 uri), so eno uro tedensko v predmetniku. Učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov.

** S soglasjem staršev lahko učenci izberejo tudi tri ure izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih – v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

Pouk v manjših učnih skupinah

8. in 9. razred
Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk skozi celo šolsko leto izvajali v manjših učnih skupinah.

Dostopnost