Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja in zelenjave pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah v  obliki finančne pomoči Evropske unije in Republike Slovenije.
Evropska komisija je s šolskim letom 2009/2010 uvedla Shemo šolskega sadja (SŠS) z namenom:
– povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih,
– zmanjšati število otrok s prekomerno težo in debelostjo,
– zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčnožilne bolezni, rak …).
Sadje/ zelenjavo dobijo vsi učenci šole pri malici, enkrat tedensko.
Šola mora v obdobju izvajanja sheme izvajati spremljevalne, izobraževalne ali promocijske dejavnosti:
–    seznaniti zaposlene, učence in starše o sistemu SŠSZ (prvi šolski dan, roditeljski sestanki)
–    sodelovati s pridelovalci ( obisk kmetij, nasadov, prisotnost na eko tržnici)
–    2x letno (začetek in konec šolskega leta) izpeljati anketo za učence 4.a, 6.a in 8.a razreda
–    izdelati  plakat (visi pred jedilnico).
Pri izboru sadja in zelenjave  imajo prednost lokalni, ekološki pridelki.

Učiteljem, učencem in staršem so informacije o SŠSZ na voljo na spletni strani http://www.shemasolskegasadja.si/