Skoči na glavno vsebino

Shema šolskega sadja

Namen ukrepa je spodbuditi uživanje sadja in zelenjave ter omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih ter preprečevati nastanek številnih nenalezljivih bolezni sodobne civilizacije.

Evropska unija nameni državam članicam določeno finančno pomoč, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben pomen spremljevalnim dejavnostim in promociji projekta.

V šolsko shemo je naša šola vključena že od šolskega leta 2009/2010 (pred tem Shemo šolskega sadja, zelenjave in mleka).

Na šoli enkrat tedensko, v sklopu šolske malice, vsem učencem ponudimo sveže sadje oziroma zelenjavo. Trudimo se, da je ekološko pridelano iz lokalnega okolja.

Dostopnost