Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

V šolskem letu 2021/22 bomo učencem od 4. do 6. razreda ponudili neobvezne izbirne predmete: 

ITALIJANŠČINA ( dve uri na teden), TEHNIKA ( eno uro na teden), UMETNOST (eno uro na teden), RAČUNALNIŠTVO (eno uro na teden):

 4. razred:
1.ITALIJANŠČINA  (N2I) 
  
 5. razred:
 1.ITALIJANŠČINA  (N2I)  – nadaljevalna skupina
 2.TEHNIKA  (NTE)
 3.RAČUNALNIŠTVO  (NRA)
4.UMETNOST  (NUM)
  
 6. razred:
 1.ITALIJANŠČINA  (N2I)  – nadaljevalna skupina
 2.TEHNIKA  (NTE)
 3.RAČUNALNIŠTVO  (NRA)
 4.UMETNOST  (NUM)

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka  neobveznih izbirnih predmetov  tedensko. Neobvezni izbirni predmet  bo umeščen v  njegov  urnik  v preduri ali po končanem obveznem  pouku.

Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet,  ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem  letu.

Neobvezni izbirni predmet lahko učenec zamenja  vsako leto, če to želi, lahko pa nadaljuje pri istem predmetu do vključno 6. razreda.

S poukom italijanščine v 5. in 6. razredu lahko nadaljujejo samo tisti učenci, ki so ta predmet obiskovali že v 4. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti,  torej se znanje učencev  tudi pri teh predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami, zaključne  ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava  enako kot pri obveznih predmetih. Vsako odsotnost  morajo  starši opravičiti.

Starši prijavo otroka k neobveznemu izbirnemu predmetu sporočite razredničarki na obrazcu, ki ga bomo učencem izročili v tiskani obliki, najkasneje do  ponedeljka, 17. maja 2021.

Dostopnost