Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu so namenjeni  poglabljanju in širitvi znanja.

Predmeti  so v  predmetniku po eno šolsko uro na teden, razen tujega jezika (italijanščina, francoščina), ki je dve uri tedensko.

Iz ponudbe izberite dve uri pouka izbirnih predmetov. Če se odločite za italijanščino ali francoščino, je dovolj samo ta predmet. Le s  soglasjem staršev lahko izberete tri ure izbirnih predmetov.

Predmeti, ki jih boste izbrali, bodo v vašem urniku pouka v prvem (od septembra do januarja)  ali drugem (od februarja do junija) ocenjevalnem obdobju.

Pri pouku teh predmetov boste ocenjeni s številčnimi ocenami.

Potem ko skupaj s starši dobro pregledate ponujene izbirne predmete, se odločite za tista dva, ki sta vam najbolj zanimiva in boste zato pri delu lahko uspešni.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti  ali pa le pri eni uri tedensko. Šoli starši posredujejo vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih (priloga) in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

 V šolskem letu 2023/24 ponujamo naslednje izbirne predmete za  7. razred:

Italijanščina 1
Francoščina
Šport za sprostitev – plezanje in moderni športi
Ples (dekleta)
Likovno snovanje 1
Logika
Obdelava gradiv: Les
Računalništvo – urejanje besedil
Sodobna priprava hrane
Verstva in etika
Vezenje
Okoljska vzgoja

 V šolskem letu 2023/24 ponujamo naslednje izbirne predmete za  8. razred:

Italijanščina
Francoščina
Šport za sprostitev – pohodništvo in taborjenje
Šport za sprostitev – bowling
Likovno snovanje 2
Plesne dejavnosti – Ples (dekleta)
Logika
Multimedija
Elektrotehnika
Obdelava gradiv: Les
Obdelava gradiv: Kovine
Obdelava gradiv: Umetne snovi
Verstva in etika
Vezenje
Okoljska vzgoja
Življenje človeka na Zemlji
Organizmi v naravi in umetnem okolju

V šolskem letu 2023/24 ponujamo naslednje izbirne predmete za  9. razred:

Italijanščina
Francoščina
Izbrani šport – Odbojka
Šport za sprostitev – pohodništvo in taborjenje
Šport za sprostitev – bowling
Likovno snovanje 3
Logika
Obdelava gradiv: Kovine
Obdelava gradiv: Umetne snovi
Poskusi v kemiji
Računalniška omrežja
Retorika
Robotika v tehniki
Vezenje
Načini prehranjevanja
Okoljska vzgoja
Verstva in etika

Prijavo bomo izvedli na daljavo (elektronsko), in sicer preko spletne aplikacije »eAsistent za starše« modul Izbirni postopek.  Modul bo odprt od  četrtka, 25. aprila, do petka, 17. maja 2024. Po tem datumu bo rok prijave zaprt. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden od staršev osnovni brezplačni paket eAsistent.

Navodila si lahko ogledate v videoposnetku na spletnem naslovu https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs. Če boste še vedno imeli težave s prijavo, pišite na suzanah@osms.si

Prosimo vas, da:

  • si ogledate ponudbo obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025,
  • natančno preberete navodila za oddajo prijav k izbirnim predmetom in
  • svojo izbiro označite elektronsko preko portala eAsistent za starše, najkasneje do vključno petka, 10. maja 2024. Pomemben je vrstni red predmetov v primeru, da katerega od izbranih na prvih mestih ne bomo izvajali.
Dostopnost