Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Dnevi dejavnosti

DNEVI DEJAVNOSTI V 1. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (20 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Sprejem prvošolcev5POŠ Ledineseptember 2023razredničarke/vzgojiteljice 
Dan samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje5POŠ Ledinedecember 2023razredničarke/vzgojiteljice 
Ogled lutkovne predstave5Lutkovno gledališče Ljubljanapo dogovorurazredničarke/vzgojiteljiceprevoz, vstopnina 
Dan državnosti, svečana podelitev spričeval5POŠ Ledinejunij 2024razredničarke/vzgojiteljice 
      
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Gozd5Panovecnovember 2023razredničarke/vzgojiteljice 
Zdrave navade5POŠ Ledinepo dogovorurazredničarke/vzgojiteljice, medicinska sestra 
Snovi5POŠ Ledinemaj 2024razredničarke/vzgojiteljice 
      
ŠPORTNI DNEVI (25 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Pohod5Školj sv. Pavla nad Vrtovinomseptember 2023razredničarke/vzgojiteljice  prevoz
Pohod5Katarinin gričjanuar 2024razredničarke/vzgojiteljice 
Atletika5stadionapril 2024razredničarke/vzgojiteljice 
Aerobne dejavnosti v naravi5trim stezamaj 2024razredničarke/vzgojiteljice 
Športno – plesne igre5Nova Goricamaj, junij 2024razredničarke/vzgojiteljice 
      
TEHNIŠKI DNEVI (15 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Urejanje šolskih potrebščin5POŠ Ledineseptember 2023razredničarke/vzgojiteljice 
Izdelovanje novoletnih voščilnic5POŠ Ledinenovember 2023razredničarke/vzgojiteljice 
E – hiša5POŠ Ledinenovember 2023razredničarke/vzgojiteljice plačilo delavnice

DNEVI DEJAVNOSTI V 2. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (20 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Prvi šolski dan5POŠ Ledineseptember 2023razredničarke 
Dan samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje5POŠ Ledinedecember 2023razredničarke 
Ogled lutkovne predstave5Lutkovno gledališče Ljubljanapo dogovorurazredničarke prevoz, vstopnina
Dan državnosti, podelitev spričeval5POŠ Ledinejunij 2024razredničarke 
      
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Snovi5POŠ Ledinemarec 2024razredničarke 
Tradicionalni slovenski zajtrk5POŠ Ledinenovember  2023razredničarke 
Od zrna do kruha5Narinjunij 2024razredničarke prevoz, vstopnina
      
ŠPORTNI DNEVI (25 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Pohod5Školj sv. Pavla Vrtovinseptember  2023razredničarke  prevoz
Pohod5Katarinin gričfebruar  2024razredničarke 
Atletika5stadion NGapril 2024razredničarke 
Aerobne dejavnosti v naravi5Panovecmaj  2024razredničarke 
Športne igre5Nova Goricajunij 2024razredničarke 
      
TEHNIŠKI DNEVI (15 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Urejanje šolskih potrebščin5POŠ Ledineseptember 2023razredničarke 
Merimo dolžino5POŠ Ledinefebruar  2024razredničarke 
E-hiša5POŠ Ledinemaj  2024razredničarke vstopnina

DNEVI DEJAVNOSTI V 3. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (20 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Ogled gledališke  predstave in voden ogled gledališča5SNG Nova Goricapo dogovorurazredničarke vstopnina
Dan samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje5POŠ Ledinedecember 2023razredničarke 
Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan5POŠ Ledinefebruar 2024razredničarke 
Dan državnosti, podelitev spričeval5POŠ Ledinejunij 2024razredničarke 
      
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Življenjska okolja5Panovec/NGnovember 2023razredničarke 
Zdrav način življenja in rojstvo5POŠ Ledinemarec 2024razredničarke/medicinske sestre
Živalski vrt5Ljubljanajunij 2024razredničarkeprevoz, vstopnina
      
ŠPORTNI DNEVI (25 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Pohod5Školj sv. Pavla Vrtovinseptember 2023razredničarke plačilo prevoza
Pohod5Panovecoktober 2023razredničarke 
Atletika5stadion NGapril 2024razredničarke 
Športne igre5POŠ Ledinejunij 2024razredničarke 
Košarkaške igre5POŠ Ledinepo dogovorurazredničarke/zunanji izvajalec 
      
TEHNIŠKI DNEVI (15 ur)     
DejavnostŠt. urKrajTerminNosilci (vodja dejavnosti)Opomba
Urejanje razreda in šolskih potrebščin5POŠ Ledineseptember 2023razredničarke 
Izdelava tehniškega izdelka5POŠ Ledineoktober 2023razredničarke 
E-hiša5POŠ Ledinefebruar 2024Mladinski centerplačilo delavnice

DNEVI DEJAVNOSTI V 4. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Obeležitev državnega praznika, r. praznovanje5Nova Goricadecember 2023razredničarkeJana F. Bremec / Aneja P. Ličen 
Slovenski kulturni praznik5Nova Gorica7. februar 2024razredničarkeSuzana Pertovt 
Šolski muzej Ljubljana5Nova Goricajunij 2024razredničarkeIris Mohorič prevoz
       
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Črmošnjice in okolica – ekskurzija CŠOD5Črmošnjicejanuar 2024CŠODIris Mohorič prevoz
Kraljestvo rastlin in živali –  Borov gozdiček5Nova Goricajunij 2024razredničarkeJana Filej Bremec 
Robotska roka in poskusi  “ Svet snovi”5Nova Goricamarec 2024e-hiša, šolaSuzana Pertovtplačilo delavnice
       
ŠPORTNI DNEVI (25 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Pohod – CŠOD5Črmošnjicejanuar 2024učitelji CŠOD, razredničarkeIris Mohorič CŠOD
Igre na snegu  – CŠOD5Črmošnjicejanuar 2024učitelji CŠOD, razredničarkeSuzana Pertovt CŠOD
Orientacija  –  CŠOD5Črmošnjicejanuar 2024učitelji CŠOD, razredničarkeJana Filej Bremec CŠOD
Atletika5Nova Goricamaj 2024razredničarkeAneja P. Ličen 
Pohod ob Soči5Nova Goricajunij 2024razredničarkeSuzana Pertovt 
       
TEHNIŠKI DNEVI (20 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Izdelava hiške5Nova Goricadecember 2023razredničarkeJana Filej Bremec 
Uporaba IKT5Nova Goricaseptember 2023Suzana HarejIris Mohorič 
Elektrika  – CŠOD5Črmošnjicejanuar 2024učitelji CŠOD, razredničarkeSuzana Pertovt 
Sile delujejo na telo  – voziček5Nova Goricajanuar/marec 24razredničarkeAneja P. Ličen 

DNEVI DEJAVNOSTI V 5. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Obisk Ljubljane5LjubljanajunijTIC – Ljubljanarazredničarkeprevoz
Obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti, prednovoletno rajanje5na šolidecemberrazredničarkerazredničarke 
Ladjica in akvarij5Debeli rtičmarec, aprilrazredničarkerazredničarkešola v naravi
       
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Spremembe v resničnem in digitalnem svetu5na šolioktoberInštitut Integrumrazredničarke/Suzana Harejplačilo delavnice 
Morje – življenjski prostor5Debeli rtičmarecrazredničarkerazredničarkešola v naravi
Ogled solin5Sečovljemarecrazredničarkerazredničarkešola v naravi
       
ŠPORTNI DNEVI (25 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Pohod5Ravnicaseptemberrazredničarkerazredničarke 
Igre na snegu/atletika5Lokve/stadion NGjan./aprilrazredničarkerazredničarkeprevoz
Igre v vodi5Nova Gorica/Debeli rtičsept./aprilrazredničarkerazredničarkešola v naravi
Prometni dan5Nova GoricaaprilrazredničarkeValentina Volk, Kaja Batistič 
Pohod z orientacijo5Debeli rtičmarecrazredničarkerazredničarkešola v naravi
       
TEHNIŠKI DNEVI (20 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Izdelava termo škatle5na šolimarecrazredničarkerazredničarke 
Pust5na šolifebruarrazredničarkerazredničarke 
Spletni bonton; Računalniško opismenjevanje5na šoli6. in 7. 9. 2023Safe.si; Suzana Harej, razredničarkeSuzana Harejplačilo delavnice
Izdelki za praznično tržnico5na šolinovemberrazredničarkerazredničarke 

DNEVI DEJAVNOSTI V 6. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalci OrganizatorOpomba
Bevkova domačija5Zakojcaseptemberučiteljice SLJaktiv SLJvstopnina, prevoz
Ogled gledališke predstave/film, delavnice5po ponudbipo ponudbiučiteljice SLJ  aktiv SLJ vstopnina
Kulturni praznik: prireditev, proslave in praznovanja5po ponudbipo ponudbiučiteljice SLJ, GUM, TIT 
       
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalci OrganizatorOpomba
Rastlinski svet Panovca5Panovecmajučitelji BIO, NAR, GOSMartina Bratuž 
Kraški svet Notranjske5Postojna, Cer. jezeroaprilučitelji GEO, ZGO, DKENeža Markočičvstopnina, prevoz
Odraščanje- dve plati medalje, ne kadim – moja izbira5šolajunijZD NG- med. sestre, razrednikJasna Besednjak 
       
ŠPORTNI DNEVI (25 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalci OrganizatorOpomba
Atletika5Stadion Nova Goricaseptemberučitelji ŠPOVasja Zajc 
Zimski ŠD v šoli v naravi/kombiniran ŠD5ŠVN/šolafebruaručitelji ŠPOPeter Figelj 
Športne igre5telovadnicamajučitelji ŠPOAna K. Bučinel 
Igre v vodi5bazenjunijučitelji ŠPOAleš Bremecvstopnina
SočaFUN park5Solkanseptemberučitelji ŠPOVasja Zajc 
       
TEHNIŠKI DNEVI (20 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalci OrganizatorOpomba
Festival znanosti in delavnice na šoli5Nova GoricaoktoberXcenter, učitelji TIT, NARPetra Brankovič
Obisk Tehniškega muzeja Bistra5šolaoktobermuzejAndrej Minkuž 
PPT predstavitev5šolaoktoberROID, učitelji SLJ, LUM Suzana Harej 
Prekomerna raba sodobnih tehnologij; Zdravo čustvovanje in vpliv digitalnega sveta na naša doživljanja5šola1. in 2. 2. 2024Safe.si: Inštitut IntegrumSuzana Harej  plačilo delavnice

DNEVI DEJAVNOSTI V 7. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Gregorčičev rojstni kraj5Vrsnooktoberučiteljice SLJŠpela Sušanjvstopnina, prevoz
Kulturni praznik: proslavi s praznov., gledališče/film5na šolipo ponudbiučiteljice SLJ, GUM, TIT, razrednikiAktiv SLJ 
Dejavnosti v CŠOD5Rakov Škocjannovemberrazrednikirazredniki 
       
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Pozitivna samopodoba in stres, mladi in alkohol, Tehnike sproščanja5šola junijmed. sestre ZD NG, razrednikMartina Bratuž 
Svet pod mikroskopom5 šola septemberučitelji NAR, laborantkaM. Bratuž 
Dejavnosti v CŠOD5Rakov Škocjannovemberrazrednikirazredniki 
       
  ŠPORTNI DNEVI (25 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Atletika5Stadion NGseptemberučitelji ŠPOAleš Bremec 
Pohod v CŠOD5Rakov Škocjannovember Vasja Zajc 
Športne igre5telovadnicamajučitelji ŠPOAleš Bremec 
Drsanje/Kombiniran ŠD5 Bledjanuaručitelji ŠPOAna K. Bučinelvstopnina
Igre v vodi5bazenjunijučitelji ŠPOPeter Figeljvstopnina
  TEHNIŠKI DNEVI (20 UR)
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Festival znanosti in delavnice na šoli5na šoli, Nova GoricaoktoberXcenter, učitelji TIT, NAR Petra Brankovič 
Ogled Cankarjevega doma in Simf. matineja5 Ljubljanaoktoberzunanji izvajalci, GUM Eleonora I. Šaverprevoz, vstopnina
Spletno nasilje in ustrahovanje; Dejavniki, ki vplivajo na samopodobo, gradnja pozitivne samopodobe5na šoli5. in 6. 2. 2024Safe.si: Inštitut Integrum Suzana Harejplačilo delavnice
CŠOD5Rakov Škocjannovember  

DNEVI DEJAVNOSTI V 8. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Po poti kulturne dediščine (CŠOD)5Gorenjska učiteljice SLJ, CŠODNina Rogeljavstopnina; prevoz
Ogled gledališke predstave/film, delavnice5po ponudbipo ponudbi  aktiv SLJ vstopnina
Kulturni praznik,proslavi s praznov., gledališče/film5na šolipo ponudbiučitelji SLJ, GUM, TIT, razrednikiaktiv SLJ vstopnina
       
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
PP in temeljni postopki oživljanja z uporabo AED5šolajunijRK in učiteljice BIOJasna Besednjak
Naravoslovna ekskurzija5izvenfeb., marecučitelji KEMDarja Kaščekprevoz in vstopnine 
Zasebnost na spletu in družabna omrežja; Vstopanje v intimne in spolne odnose, moškost in ženskost5na šoli 12. in 13. 2. 2024Safe.si; Inštitut IntegrumSuzana Harej plačilo delavnic
       
TEHNIŠKI  DNEVI (20 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Planetarij5na šoli9. 5. 2024Odiseja d. o. o.Jože Štrukeljplačilo delavnice
Obdelava podatkov5na šoliaprilaktiv MAT, FIZ, ROIDučitelji MAT v 8.r 
Merjenje5na šolioktoberaktiv FIZ, KEMučitelji FIZ, laborantka 
Luka Koper in Škocjanski zatok5Kopermajučitelji TIT, razrednikiJože Štrukeljprevoz in vodenje
       
ŠPORTNI DNEVI (25 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Atletika5Stadion NGseptemberučitelji ŠPOVasja Zajc 
Pohod5 Krnska jezerasept./okt.učitelji ŠPOPeter Figelj prevoz
MagmaX/Kombiniran ŠD5Kromberkjan./feb.učitelji ŠPOVasja Zajcvstopnina
Športne igre5telovadnicamajučitelji ŠPOAna K. Bučinel 
Igre v vodi5bazenjunij/sept.učitelji ŠPOVasja Zajcvstopnina

DNEVI DEJAVNOSTI V 9. RAZREDU

KULTURNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Ogled gledališke predstave/film, delavnice5po ponudbipo ponudbi učiteljice SLJvstopnina
Kulturni praznik, proslavi s praznov., gledališče/film5na šolipo ponudbiučiteljice SLJ,GUM, TIT, razrednikiaktiv SLJ vstopnina
Opera5Ljubljanapo dogovoruGUM, razrednikiEleonora Ipavec Šavervstopnina; prevoz
       
NARAVOSLOVNI DNEVI (15 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalciOrganizatorOpomba
Lažne informacije in prevare na internetu; Vpliv pornografije na možgane, odnose in svet5na šoli14. in 15. 2. 2024Safe.si; Inštitut IntegrumSuzana Harej plačilo delavnic
Soška dolina, Muzej 1. svet. vojne5Kobaridoktoberučitelji GEO, ZGO, BIO, razrednikiTanja Čuturavstopnina, prevoz
Kraški rob5Socerb, Ankaran učitelji GEO, ZGONeža Markočičvstopnina, prevoz
       
ŠPORTNI DNEVI (25 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalci OrganizatorOpomba
Atletika5Stadion NGseptemberučitelji ŠPOVasja Zajc 
Pohod5Krnska jezerasept./oktoberučitelji ŠPOPeter Figelj prevoz
MagmaX/Kombiniran ŠD5Kromberkjan./feb.učitelji ŠPOVasja Zajcvstopnina
Športne igre5na šolimajučitelji ŠPOAna K. Bučinel 
Ples (na dan NPZ)5na šolimajPlesna šolaplesna šola 
       
TEHNIŠKI DNEVI (20 ur)      
DejavnostŠt. urKrajTerminIzvajalci OrganizatorOpomba
Geometrijska telesa5na šolimarecaktiv MAT, ROID, TITučitelji MAT v 9.r 
Obdelava podatkov5na šoli februaraktiv MAT, ROID, TITučitelji MAT v 9.r 
Valeta5na šolijunijrazredniki 9. razredovrazredniki 9. razredov/
Poskusi iz elektrike5na šoliapril/majMaja Bulgin, Alenka KrapežMaja Bulgin 

ŠOLA V NARAVI

4. razred: NARAVOSLOVNI TEDEN

 • po programu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: Dom LIPA, Črmošnjice:
 • 15. 1. – 19. 1. 2023; dva oddelka
 • 22. 1. – 26. 1. 2024; dva oddelka

5. razred – PLAVANJE

 • Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič
 • 11. 3. – 15. 3. 2024

6. razred – ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

 • Smučišče Krvavec
 • 12. do 16. februar 2024

7. razred – TEMATSKI TEDEN

 • po programu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: Dom RAK, Rakov Škocjan
 • 20. 11 – 24. 11. 2023  dva oddelka
 • 27. 11. – 1. 11. 2023  dva oddelka

3. razred – PLAVALNI TEČAJ

 • notranji bazen v Novi Gorici
 • 1. skupina: 23. 10. – 27. 10. 2023
 • 2. skupina: 6. 11. – 10. 11. 2023

5. razred – KOLESARSKI IZPIT

 • na šoli
 • vodita Valentina Volk in Kaja Batistič
Dostopnost