Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

 

 

*Kulturni dnevi

*Naravoslovni dnevi

*Športni dnevi

*Tehniški dnevi

Program kulturnih dni

1. razred – Teme Kraj Čas Nosilci
Sprejem prvošolcev na šoli 1. september 2020 razred./vzgojit.
Dan samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje na šoli 24. december 2020 razred./vzgojit.
Pustovanje na šoli 16. februar 2021 razred./vzgojit.
Dan državnosti, svečana podelitev spričeval na šoli 24. junij 2021 razred./vzgojit.
2. razred
Prvi šolski dan na šoli 1. september 2020 razredničarke
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje na šoli 24. december 2020 razredničarke
Pustovanje na šoli 16. februar 2021 razredničarke
Proslava ob dnevu državnosti, podelitev spričeval na šoli 24. junij 2021 razredničarke
3. razred
Ta veseli dan kulture (gledališka predstava) na šoli december 2020 razredničarke
Novoletno praznovanje in prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti na šoli 24. december 2020 razredničarke
Pustovanje na šoli 16. februar 2020 razredničarke
Podelitev spričeval in proslava ob dnevu državnosti na šoli 24. junij 2021 razredničarke
4. razred
Obeležitev državnega praznika, razredno praznovanje Nova Gorica december 2020 razredničarke
Slovenski kulturni praznik na šoli 8. februar 2021 razredničarke
Šolski muzej Ljubljana na šoli junij 2021 razredničarke
5. razred
Obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti; prednovoletno rajanje na šoli december 2020 razredničarke
Obisk muzeja in čipkarske šole na šoli junij 2021 razredničarke
Obisk Ljubljane Ljubljana maj 2021 razredničarke, CŠOD
6. razred
Bevkova domačija (ŠVN) Zakojca september 2020 učiteljice SLJ
Proslava in novoletno praznovanje na šoli 24. december 2020 razreniki
Kulturni praznik na šoli 5. februar 2021 učiteljice SLJ, razredniki
7. razred
Obisk Gregorčičevega rojstnega kraja Vrsno oktober 2020 učiteljice SLJ
Proslava in novoletno praznovanje na šoli 24. december 2020 učiteljica GUM
Kulturni praznik na šoli 5. februar 2021 učiteljice SLJ, razredniki
8. razred
Po poti kulturne dediščine (program CŠOD) Gorenjska 4. /5. november 2020 učiteljice SLJ, CŠOD
Proslava in novoletno praznovanje na šoli 24. december 2020 razredniki
Kulturni praznik na šoli 5. februar 2021 učiteljice SLJ, razredniki
9. razred
Opera Ljubljana učiteljica GUM
Proslava in novoletno praznovanje na šoli 24. december 2020 razredniki
Kulturni praznik na šoli 5. februar 2021 učiteljice SLJ, razredniki

Program naravoslovnih dni

1. razred – Teme Kraj Čas Nosilci
Snovi na šoli maj 2021 razred./vzgojit.
Zdrave navade na šoli april 2021 razred./vzgojit.
EKO dan – mlaka Borov gozdiček april 2021 razred./vzgojit.
2. razred
Kaj storim vsak dan za svoje zdravje? na šoli 25. november 2020 razredničarke/ med. s.
Eko dan – voda na šoli maj/junij 2021 razredničarke
Sadimo Nova Gorica marec/april 2021 razredničarke
3. razred
Gozd spomladi Postojna ali Panovec maj 2021 razredničarke
Urejanje šolske okolice za boljše počutje na šoli april 2021 razredničarke
Zdrav način življenja – preprečevanje nalezljivih bolezni, rojstvo na šoli marec 2021 razredničarke/med. s.
4. razred
V različnih okoljih so različna živa bitja Borov gozdiček junij 2021 razredničarke
Črmošnjice in okolica – ekskurzija (program CŠOD) Črmošnjice januar 2021 razredničarke
Čutila in prebavila / Preprečevanje poškodb na šoli september 2020 / junij 2021 razredničarke/med. s.
5. razred
Puberteta (telesni znaki); Zasvojenost z IKT, Zdrava prehrana na šoli marec 2021 medicinske sestre
Antonijev  rov, muzej Idrija junij 2021 razredničarke
Gozd – prehranjevalni splet Cerkno junij 2021 razredničarke
6. razred
Kraški svet Notranjske Postojna, Cerkniško jezero april 2021 aktiv GEO, ZGO, DKE
Ne kadim – moja izbira, odraščanje – dve plati medalje na šoli  februar 2021 med. sestre
Orientacija in gozd (ŠVN) ŠVN / Panovec oktober 2020/april 2021 učiteljice NAR, GEO, ŠPO
7. razred
po programu CŠOD
po programu CŠOD
Pozitivna samopodoba in stres, mladi in alkohol na šoli  februar 2021 med. sestre
8. razred
Medsebojni odnosi, temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, motnje hranjenja na šoli september 2020 razredniki/med. sestre
Luka Koper, Škocjanski zatok Koper učitelji TIT/BIO
Obdelava podatkov na šoli marec 2021 učitelji MAT/GEO
9. razred
Vzgoja za zdravo spolnost, sr(e)čne želje? na šoli september 2020 razredniki / med. s.
Soška dolina, Muzej 1. svetovne vojne Kobarid oktober 2020 učiteljice GEO, ZGO, BIO
Kraški rob Socerb, Ankaran november 2020 učiteljice GEO, ZGO

Program športnih dni

1. razred – Teme Kraj Čas Nosilci
Pohod Kremenjak september 2020 razred./vzgojit.
Pohod Katarinin grič januar 2021 razred./vzgojit.
Atletika stadion april 2021 razred./vzgojit.
Aerobne dejavnosti v naravi trim steza maj 2021 razred./vzgojit.
Športne igre šolsko igrišče maj/junij 2021 razred./vzgojit.
2. razred
Aerobne dejavnosti v naravi Panovec marec/april 2021 razredničarke
Športne igre na šoli september 2020 razredničarke
Pohod Kremenjak oktober 2020 razredničarke
Atletika stadion april 2021 razredničarke
Pohod Katarinin grič oktober 2020 razredničarke
3. razred
Pohod ob Soči Nova Gorica september 2020 razredničarke
Pohod Kremenjak marec 2021 razredničarke
Pohod Sv. Katarina marec 2021 razredničarke
Športne igre na šoli april 2021 razredničarke
Sončkov dan – male olimpijske igre Nova Gorica maj/junij 2021 razredničarke
4. razred
Pohod (CŠOD) Črmošnjice

25. – 29. januar 2021

1. – 5. februar 2021

razredničarke, učitelji CŠOD
Pohod Panovec junij 2021 razredničarke
Orientacija (CŠOD) Črmošnjice

25. – 29. januar 2021

1. – 5. februar 2021

razredničarke, učitelji CŠOD
Atletika Nova Gorica maj 2021 razredničarke
Igre na snegu (CŠOD) Črmošnjice

25. – 29. januar 2021

1. – 5. februar 2021

razredničarke, učitelji CŠOD
5. razred
Pohod Ravnica september 2020 razredničarke
Igre na snegu/atletika Črni vrh nad Idrijo/stadion NG januar/april 2021 razredničarke
Igre v vodi Nova Gorica ali Cerkno september 2020 ali junij 2021 razredničarke
Prometni dan Nova Gorica april 2021 učitelj TIT, razredničarke
Pohod k bolnici Franji Cerkno junij 2021 razredničarke
6. razred
Pohod ŠVN/ Nova Gorica januar 2020 učitelji ŠPO
Atletika stadion september 2020 učitelji ŠPO
Zimski ŠD v šoli v naravi/kombiniran ŠD ŠVN/ na šoli januar 2021 učitelji ŠPO
Športne igre na šoli maj 2021 učitelji ŠPO
Igre v vodi Nova Gorica september 2020 učitelji ŠPO
7. razred
 Atletika  stadion  september 2020  učitelji ŠPO
Pohod (CŠOD) Livške Ravne januar 2021 učitelji ŠPO
Kombiniran ŠD Livške Ravne januar 2021  učitelji ŠPO
Športne igre na šoli junij 2021  učitelji ŠPO
Igre v vodi bazen september 2020/junij 2021  učitelji ŠPO
8. razred
 Atletika  stadion  september 2020  učitelji ŠPO
Pohod oktober 2020 učitelji ŠPO
Kombiniran ŠD Nova Gorica januar 2021 učitelji ŠPO
Športne igre na šoli april 2021 učitelji ŠPO
Igre v vodi bazen september 2020/junij 2021 učitelji ŠPO
9. razred
Atletika stadion september 2020 učitelji ŠPO
Igre v vodi / Pohod Nova Gorica oktober 2020 učitelji ŠPO
Kombiniran ŠD Nova Gorica januar 2021 učitelji ŠPO
Športne igre na šoli maj 2021 učitelji ŠPO
Ples na šoli maj 2021 Plesna šola

Program tehniških dni

1. razred – Teme Kraj Čas Nosilci
Urejanje šolskih potrebščin na šoli september 2020 razred./vzgojit.
Izdelovanje novoletnih voščilnic na šoli november 2020 razred./vzgojit.
Izdelovanje izdelka iz odpadnega materiala na šoli marec 2021 razred./vzgojit.
2. razred
Urejanje šolskih potrebščin na šoli september 2020 razredničarke
Izdelovanje novoletnih voščilnic na šoli december 2020 razredničarke
Tradicionalni slovenski zajtrk na šoli november 2020 razredničarke
3. razred
Urejanje razreda in šolskih potrebščin na šoli september 2020 razredničarke
Izdelovanje izdelkov iz odpadnega materiala na šoli november 2020 razredničarke
Delavnice (Mestna galerija ali Mladinski center NG) Nova Gorica po dogovoru zunanji izvajalec
4. razred
Izdelava hiške na šoli december 2020 razredničarke
Uporaba IKT za delo na daljavo na šoli september 2020 razredničarke
Elektrika (CŠOD) Črmošnjice

25. – 29. januar 2021

1. – 5. februar 2021

razredničarke, učitelji CŠOD
Sile delujejo na telo – voziček na šoli januar 2021 razredničarke
5. razred
Izdelava termo škatle na šoli marec 2021 razredničarke
Izdelki za praznično tržnico na šoli november 2020 razredničarke
Pust na šoli 25. februar 2021 razredničarke
Računalniško opismenjevanje; Spletni bonton na šoli 3. in 4. september 2020 R-OID, razredničarke; Safe.si
6. razred
“Skupnost”; Več kot spričevalo na šoli oktober 2020 Mladinski center; PT Erasmus+, razredniki
Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami; Računalniško opismenjevanje na šoli 8. in 10. september 2020 Safe.si; R-OID, učiteljice SLJ
Priprava računalniške predstavitve na šoli oktober 2020 učitelji/R-OID/ravnatelj
Zdrava prehrana – od čebele do medu Nova Gorica 20. november 2020 učiteljice GOS/čebelar
7. razred
Računalniško opismenjevanje; Spletno nasilje in ustrahovanje na šoli 11. in 15. september 2021 R-OID, učiteljice SLJ; Safe.si
Luka Koper, Škocjanski zatok Koper april 2021 učitelj TIT in NAR
Po programu CŠOD Livške ravne januar 2021 razredniki, učitelji CŠOD
Ogled Cankarjevega doma in Simfonična matineja Ljubljana 20. oktober 2020 učiteljica GUM, zunanji izvajalici
8. razred
Planetarij na šoli po dogovoru zunanji izvajalci
Računalniško opismenjevanje; Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij na šoli 17. in 18. september 2020 R-OID, učiteljice SLJ; Safe.si
Merjenje na šoli oktober 2020 aktiv FIZ, KEM, GEO
Tehnika malo drugače na šoli po dogovoru učitelji TIT
9. razred
Računalniško opismenjevanje; Lažne informacije in prevare na internetu na šoli 18. in 22. september 2020 R-OID, učiteljice SLJ; Safe.si
Gibanje, Festival znanosti ŠC Nova Gorica/na šoli 2. 10. 2020 ŠC NG, e-Hiša
Spoznavanje poklicev Nova Gorica  november 2020 zunanji izvajalci
Poklicna orientacija – delavnice spoznanvanje samega sebe na šoli oktober 2020 psihologinja

 

Dostopnost