Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

KO-DI-RAM II

Projekt KO-DI-RAM II krepi in razvija digitalne kompetence osnovnošolcev in dijakov po Sloveniji. Skozi serijo delavnic programiranja, varnosti na spletu, netikete in uporabe različnih digitalnih orodij otroci in mladi pridobivajo temeljna znanja iz računalništva in informatike ter krepijo svoje digitalne kompetence. 

V projektu sodelujejo Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko, s skupino učiteljev in drugih izvajalcev po vsej Sloveniji. Je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta KO-DI-RAM, v katerem je sodelovala tudi naša šola. Glavni cilj projekta je ustvarjanje pozitivnih učnih izkušenj, ki bodo mlade spodbudile k samostojnemu in kritičnemu raziskovanju ter sooblikovanju digitalnega sveta. Ker se nam ti cilji zdijo pomembni, smo se projektu priključili tudi na naši šoli.

Program, ki traja 22 ur in se izvaja kot krožek po pouku, se osredotoča predvsem na različne ravni programiranja, kot so računalniško razmišljanje, programiranje v različnih okoljih in jezikih, ter praktično uporabo teh znanj. Vse to je povezano s temami digitalne varnosti, netikete (digitalnega bontona) in z vsemi 21 digitalnimi kompetencami kot so opredeljene v Okviru digitalnih kompetenc 2.2. Poleg tega program pripravlja udeležence na tekmovanja Bober in Pišek, ki sta med največjimi nacionalnimi tekmovanji na področju programiranja in računalniškega razmišljanja. 

Udeleženci se bodo spoprijemali z izzivi, ki jih običajno srečujemo pri delu z digitalnimi orodji, z vidika podatkov in informacij, komuniciranja in sodelovanja, varnosti, ustvarjalne uporabe digitalnih orodij in reševanja tehničnih težav. Na delavnicah bodo spoznali tudi delovanje sistemov z umetno inteligenco, kritično presojali interakcije s takšnimi sistemi in jih bodo tudi sami preizkusili. 

KO-DI-RAM II vzgaja uporabnike in ustvarjalce, ki poznajo in koristijo prednosti digitalnih tehnologij ter jih spodbuja k samostojnemu aktivnemu izobraževanju. S tem ne le preprečujemo digitalno izključenost, ampak tudi ustvarjamo zagovornike družbe znanja – Družbe 5.0.

Projekt KO-DI-RAM II: Digitalne kompetence in računalniško mišljenje je bil podprt na Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga razpisuje Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Dostopnost