Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Pogovorne ure

Starši sproti spremljate učni uspeh in napredek otroka na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. Prosimo, da vašo udeležbo na pogovornih urah najavite razredniku, kar bo pripomoglo k učinkovitejši izpeljavi pogovornih ur.

Dopoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure od 16.00 do 17.00

Matična šola
Podružnica Ledine
8. oktober 2019 1. oktober 2019
12. november 2019 5. november 2019
10. december 2019 3. december 2019
14. januar 2020 7. januar 2020
11. februar 2020 4. februar 2020
10. marec 2020 3. marec 2020
14. april 2020 7. april 2020
12. maj 2020 5. maj 2020

Razpored popoldanskih pogovornih ur za šolsko leto 2019/20:

RAZREDNIKI
4. a Jana Filej Bremec  učilnica 4. a
4. b Suzana Pertovt  učilnica 4. b POŠ Ledine
4. c Iris Mohorič  učilnica 4. c
4. d Nadja Živec  učilnica 4. d POŠ Ledine
4. a – PB
Jasna Černic  knjižnica
4. b – PB
Teja Žerjal  učilnica 4. b POŠ Ledine
4. c – PB
Jana Sušanj  GOS
4. d – PB Martina Fabčič  učilnica 4. d POŠ Ledine
5. a Valentina Volk  učilnica 5. a
5. b Tarin Turk Cink  učilnica 5. b
5. c Mirjam Vuga  učilnica 5. c
5. d Onorina Milost  učilnica 5. d
5. a/b – PB Jasna Besednjak, Kaja Gomišček  kabinet BIO-KEM, učilnica 5. b
5. c/b – PB
Laura Ozebek, Anja Praček  BIO, učilnica 5. c
5. d/b – PB
Albert Pušnar  učilnica GOS
6. a Maja Maček učilnica SLJ 1
6. b
Jože Štrukelj učilnica TIT 2
6. c
Ana Kašček Bučinel kabinet ŠPO 1
6. d Vasja Zajc kabinet ŠPO 2
7. a Mojca Kuhar  učilnica TJA 2
7. b Petra Brankovič učilnica MAT 3
7. c Nataša Štrancar  učilnica TJA 3
8. a Andrej Minkuž  kabinet TIT 1
8. b Tanja Batistič Poljšak  učilnica LUM
8. c Tanja Kogoj  učilnica MAT 2
9. a Aleš Bremec  kabinet ŠPO 1
9. b Tatjana Boscarol  učilnica MAT 1
9. c Darja Kašček  učilnica KEM
9. d Mirjam Florijančič  učilnica DKE
SORAZREDNIKI
9. a Alenka Čelik  učilnica SLJ 3
9. b Jasmina Mikulič  kabinet SLJ – TJA
9. c Martina Bratuž  učilnica NAR
9. d Hermina Ličen  učilnica FIZ

NERAZREDNIKI

Marina Rabzelj učilnica TJA 1
Katjuša Batič učilnica ZGO
Tanja Čutura učilnica GEO
Eleonora Ipavec Šaver učilnica GUM
Laura Ozebek učilnica BIO
Suzana Harej po dogovoru
Sara Krošelj zbornica
Mojca Klinec po dogovoru

Dopoldanske pogovorne ure za šolsko leto 2019/20 pa potekajo po naslednjem urniku enkrat tedensko od oktobra dalje:

matična šola podružnica
0. šolska ura 7.30 – 8.15
1. šolska ura 8.20 – 9.05 8.00 – 8.45
2. šolska ura 9.10 – 9. 55 8.50 – 9. 35
3. šolska ura 10.15 – 11.00 9.55 – 10.40
4. šolska ura 11.15 – 12.00 11.00 – 11.45
5. šolska ura 12.05 – 12.50 11.50 – 12.35
6. šolska ura 12.55 – 13.40 12.40 – 13.25
7. šolska ura 13.45 – 14.30
8. šolska ura 14.35 – 15.20

 

Razredna stopnja                                                         2. polletje

1.a Ljubinka Popović/Elizabeta Humar  sreda, 5. šolska ura
1.b Tanja Gulin/Irena Puc  ponedeljek, 5. šolska ura
1.c Anja Prinčič/Magda Fajdiga  ponedeljak, 5. šolska ura
2.a Sonja Abramič  ponedeljak, 3. šolska ura
2.b Keli Pintar  sreda, 2. šolska ura
2.c Monika Žigon Kokoravec  sreda, 4. šolska ura
3.a Neva Polanc  četrtek, 3. šolska ura
3.b Janja Kapelj  ponedeljek, 4. šolska ura
3.c Mateja Bavčar  petek, 4. šolska ura
3.d Anika Presl/Teheira L. Bolterstein petek, 4. šolska ura / petek, 3. šolska ura
4.a Jana Filej Bremec  torek, 2. šolska ura, učilnica GOS
4.b Suzana Pertovt  ponedeljek, 5. šolska ura
4.c Iris Mohorič  četrtek, 1. šolska ura, učilnica GOS
4. d Nadja Živec  ponedeljek, 4. šolska ura
5.a Valentina Volk  ponedeljek, 1. šolska ura, učilnica GOS
5.b Tarin Turk Cink  sreda, 5. šolska ura, učilnica 5. b
5.c Mirjam Vuga  torek, 3. šolska ura, učilnica GOS
5. d Onorina Milost  sreda, 4. šolska ura, učilnica GOS

Učitelji podaljšanega bivanja

1.a Barbara Koncut  torek, 2. šolska ura
1.b Katja Klanjšček  torek, 5. šolska ura
1.c Aneja Przybylski Ličen  ponedeljek, 6. šolska ura
2.a Polona Križaj  torek, 4. šolska ura
2.b Tina Rajko  sreda, 3. šolska ura
2. c Tina Jarc  četrtek, 4. šolska ura
3.a Florjana Podgornik  ponedeljek, 5. šolska ura
3.b Laura Debeljak  ponedeljek, 5. šolska ura
3.c Kombinacija več učiteljev
3.d Anika Presl  petek, 3. šolska ura
4.a Jasna Černic  petek, 3. šolska ura, kabinet SLJ
4.b Teja Žerjal  torek, 4. šolska ura
4.c Jana Sušanj  torek, 4. šolska ura, kabinet ŠPO 1
4.d Martina Fabčič  torek, 5. šolska ura
5.a/b Jasna Besednjak/Kaja Gomišček  ponedeljek, 3. šolska ura, kabinet BIO-KEM / torek, 2. šolska ura, učilnica GOS
5.c/b Laura Ozebek/Anja Praček  sreda, 5. šolska ura, učilnica GOS / sreda, 2. šolska ura, učilnica LUM
5.d/b Albert Pušnar

Ostali učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji

1. – 3. r Žanet Pavlica TJA sreda, 5. šolska ura
 4. r Jana Sušanj GUM, DRU  torek, 4. šolska ura, kabinet ŠPO 1
4. r Jasna Černic N2I  petek, 3. šolska ura, kabinet SLJ
5. a Jasmina Mikulić TJA  PETEK, 2. šolska ura, kabinet TJA
5. b Marina Rabzelj TJA  torek, predura, TJA 1
5. c, d Anja Peric TJA  četrtek, 3. šolska ura, učilnica LUM
5. r Kaja Gomišček GUM  torek, 2. šolska ura, učilnica GOS
5. d Albert Pušnar LUM, GOS

 5. r

 

Suzana Harej

Andrej Minkuž

Mojca Kuhar

Tanja Batistič Poljšak

Računalništvo – NRA

Tehnika – NTE

Italijanščina – N2I

Umetnost – NUM

 ponedeljek, 1. šolska ura, govorilnica

SREDA, 3. šolska ura, učilnica TIT 1

petek, 2. šolska ura, učilnica TJA 2

ponedeljek, 2. šolska ura, učilnica LUM

 

Predmetna stopnja

Razredniki                                                                               2. polletje

6. a
Maja Maček SLJ  sreda, 5. šolska ura, uč. SLJ 1
6. b Jože Štrukelj TIT, FIZ, IP  ponedeljek, 1. šolska ura, uč. TIT 2
6. c
Ana Kašček Bučinel ŠPO, IP  torek, 4. šolska ura, kab. ŠPO 1
6. d Vasja Zajc ŠPO, IP  petek, 2. šolska ura, kab. ŠPO 2
7. a Mojca Kuhar TJA, NIP, IP  petek, 2. šolska ura, uč. TJA 2
7. b
Petra Brankovič MAT, TIT  torek, 5. šolska ura, uč. MAT 3
7. c Nataša Štrancar TJA  ponedeljek, 4. šol. ura, TJA 3
8.a Andrej Minkuž TIT, LUM, IP, NIP  sreda, 3. šol. ura, uč. TIT 1
8.b Tanja Batistič Poljšak LUM, NIP, IP  ponedeljek, 2. šol. ura, uč. LUM
8.c Tanja Kogoj MAT, FIZ, IP  ponedeljek, 2. šol. ura, uč. MAT 2
9.a  Aleš Bremec ŠPO  ponedeljek, predura, kab. ŠPO 1
9.b Tatjana Boscarol MAT  sreda, 3. šol. ura, kab MAT/FIZ
9.c Darja Kašček KEM, GOS, IP  torek, 2. šol. ura, kab. KEM
9.d Mirjam Florijančič GEO, DKE, IP  petek, 3. šol. ura, uč. DKE

Sorazredniki

9. a Alenka Čelik SLJ  ponedeljek, 2. šolska ura, kabinet SLJ-TJA
9. b Jasmina Mikulič TJA  četrtek, 2. šolska ura, kabinet SLJ-TJA
9. c Martina Bratuž NAR, IP, GOS  petek, 3. šol. ura, kabinet BIO-KEM
9. d Hermina Ličen MAT, FIZ  sreda, 4. šolska ura, učilnica FIZ

Nerazredniki

 Marina Rabzelj  TJA  torek, predura, učilnica TJA 1
 Katjuša Batič  ZGO, IP  sreda, 2. šol. ura, multimedija
 Tanja Čutura  ZGO, GEO, DKE, IP  ponedeljek, 4. šol. ura, učilnica GEO
 Eleonora Ipavec Šaver  GUM  petek, 4. šolska ura, učilnica GUM
 Laura Ozebek  BIO, IP  sreda, 5. šol. ura, učilnica GOS
 Suzana Harej  MAT, IP  ponedeljek, 1. šol. ura, govorilnica
 Sara Krošelj  SLJ  torek, 4. šolska ura, kabinet SLJ-TJA
 Špela Sušanj  SLJ  četrtek, 2. šolska ura, kabinet SLJ-TJA
 Jasna Besednjak  BIO  ponedeljek, 3. šolska ura, kabinet BIO-KEM
 Jasna Černic  SLJ  petek, 3. šolska ura, kabinet SLJ-TJA
 Teja Žerljal  MAT  torek, 4. šolska ura, podružnica Ledine
 Kaja Gomišček  ŠPO  torek, 2. šolska ura, učilnica GOS
 Mojca Klinec  BIO  po dogovoru
Dostopnost