Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Pogovorne ure

Starši sproti spremljate učni uspeh in napredek otroka na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. Prosimo, da vašo udeležbo na pogovornih urah najavite razredniku, kar bo pripomoglo k učinkovitejši izpeljavi pogovornih ur.

Dopoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure od 16.00 do 17.00

Matična šola
Podružnica Ledine
8. oktober 2019 1. oktober 2019
12. november 2019 5. november 2019
10. december 2019 3. december 2019
14. januar 2020 7. januar 2020
11. februar 2020 4. februar 2020
10. marec 2020 3. marec 2020
14. april 2020 7. april 2020
12. maj 2020 5. maj 2020

Razpored popoldanskih pogovornih ur za šolsko leto 2018/19:

RAZREDNIKI
4. a Nadja Živec  učilnica 4. a
4. b Iris Mohorič  učilnica 4. b
4. c Jana Filej Bremec  učilnica 4. c
4. d Suzana Pertovt  učilnica 4. d
4. a – PB
Martina Fabčič  učilnica 4. a
4. b – PB
Jana Sušanj  učilnica 4. b
4. c – PB
Anja Praček  učilnica 4. c
4. d – PB Keli Pintar učilnica 4. d
5. a Mirjam Vuga  učilnica 5. a
5. b Onorina Milost učilnica 5. b
5. c Tarin Turk Cink učilnica 5. c
5. d Irena Štrancar učilnica 5. d
5. a/b – PB Valetnina Volk učilnica 5. a
5. c/b – PB
Laura Ozebek BIO
5. d/b – PB
Albert Pušnar GOS
6. a Mojca Kuhar  učilnica TJA 2
6. b
Petra Brankovič  učilnica MAT 3
6. c
Nataša Štrancar  učilnica TJA 3
7. a Andrej Minkuž  kabinet TIT 1
7. b Majda Šuligoj  učilnica SLJ 2
7. c Tanja Kogoj  učilnica MAT 2
8. a Aleš Bremec  kabinet ŠPO 1
8. b Tatjana Boscarol  učilnica MAT 1
8. c Darja Kašček  učilnica KEM
8. d Mirjam Florijančič  učilnica DKE
9. a Tanja Čutura  učilnica GEO
9. b Marina Rabzelj  učilnica TJA 1
9. c Katjuša Batič  učilnica ZGO
SORAZREDNIKI
9. a Vasja Zajc  kabinet ŠPO 2
9. b Suzana Harej  po dogovoru
9. c Maja Maček  učilnica SLJ 1

NERAZREDNIKI

Ana Kašček Bučinel kabinet ŠPO 1
Martina Bratuž učilnica NAR
Jože Štrukelj učilnica TIT 2
Hermina Ličen učilnica FIZ
Barbara Markič Gerbec kabinet KEM/BIO
Alenka Čelik učilnica SLJ 3
Jasmina Mikulič kabinet TJA/SLJ
Eleonora Ipavec Šaver učilnica GUM
Tanja Batistič Poljšak učilnica LUM
Laura Ozebek  učilnica BIO
Mojca Klinec  po dogovoru

Dopoldanske pogovorne ure za šolsko leto 2018/19 pa potekajo po naslednjem urniku enkrat tedensko od oktobra dalje:

matična šola podružnica
0. šolska ura 7.30 – 8.15
1. šolska ura 8.20 – 9.05 8.00 – 8.45
2. šolska ura 9.10 – 9. 55 8.50 – 9. 35
3. šolska ura 10.15 – 11.00 9.45 – 10.30
4. šolska ura 11.15 – 12.00 10.50 – 11.35
5. šolska ura 12.05 – 12.50 11.40 – 12.25
6. šolska ura 12.55 – 13.40 12.30 – 13.15
7. šolska ura 13.45 – 14.30
8. šolska ura 14.35 – 15.20

 

Razredna stopnja                                                         2. polletje

1.a Ljubinka Popović/Elizabeta Humar  torek, 5. šolska ura
1.b Tanja Gulin/Irena Puc  ponedeljek, 5. šolska ura
1.c Anja Prinčič/Magda Fajdiga  ponedeljak, 5. šolska ura
2.a Barbara Koncut  ponedeljak, 2. šolska ura
2.b Katja Klanjšček  četrtek, 5. šolska ura
2.c Tina Jarc  četrtek, 5. šolska ura
2.d Danjela Šinigoj  petek, 2. šolska ura
3.a Janja Kapelj  torek, 5. šolska ura
3.b Neva Polanc  torek, 4. šolska ura
3.c Anika Presl/Teheira L. Bolterstein  četrtek, 4. šolska ura
3.d Mateja Bavčar  četrtek, 4. šolska ura
4.a Nadja Živec  ponedeljek, 5. šolska ura
4.b Iris Mohorič  ponedeljek, 4. šolska ura, kabinet TIT
4.c Jana Filej Bremec  ponedeljek, 5. šolska ura, kabinet ŠPO 1
4. d Suzana Pertovt  ponedeljek, 5. šolska ura
5.a Mirjam Vuga  četrtek, predura, učilnica 5. a
5.b Onorina Milost  sreda, 4. šolska ura, učilnica 5. b
5.c Tarin Turk Cink  sreda, 5. šolska ura, učilnica 5. c
5. d Irena Štrancar  sreda, 2. šolska ura, učilnica GOS

Učitelji podaljšanega bivanja

1.a Jasna Besednjak  torek, 5. šolska ura
1.b Monika Žigon Kokoravec  četrtek, 2. šolska ura
1.c Ingrid Humar  sreda, 5. šolska ura
1.d Martina Fabčič  četrtek, 4. šolska ura
2.a Sonja Abramič  petek, 3. šolska ura
2.b Tina Rajko  ponedeljek, 4. šolska ura
2. c Edvina Tomšič  torek, 5. šolska ura
2.d Milojka Štrukelj  sreda, 5. šolska ura
3.a Laura Debeljak  četrtek, 5. šolska ura
3.b Florjana Podgornik  četrtek, 5. šolska ura
3.c Anika Presl  četrtek, 4. šolska ura
3.d kombinacija več učiteljev
4.a Martina Fabčič  četrtek, 4. šolska ura
4.b Jana Sušanj  sreda, 6. šolska ura, kabinet ŠPO 1
4.c Anja Praček  petek, 3. šolska ura, učilnica GOS
4.d Keli Pintar  ponedeljek, 5. šolska ura
5.a/b Kaja Gomišček/Valentina Volk  ponedeljek, 6. šolska ura
5.c/b Laura Ozebek  petek, 4. šolska ura, učilnica BIO
5.d/b Albert Pušnar

Ostali učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji

1. – 3. r Monika Žigon Kokoravec TJA
 4. r Anja Praček TJA
4. r Jana Sušanj GUM, LUM
5. cd Albert Pušnar LUM
5. abc Marina Rabzelj TJA
5. d Jasmina Mikulić TJA
5. b Tanja B. Poljšak LUM

 5. r

4., 5. r

Suzana Harej

Andrej Minkuž

Mojca Kuhar

Tanja Batistič Poljšak

Računalništvo – INR

Tehnika – INT

Italijanščina – N2I

Umetnost – INU

 

Predmetna stopnja

Razredniki                                                                               2. polletje

6. a
Mojca Kuhar TJA, IP  torek, 2. šolska ura, učilnica TJA2
6. b Petra Brankovič MAT  torek, 1. šolska ura, učilnica MAT3
6. c
Nataša Štrancar TJA  petek, 3. šolska ura, učilnica TJA2
7. a Andrej Minkuž TIT, LUM, IP četrtek, 1. šolska ura, učilnicaTIT1
7. b
Majda Šuligoj SLJ  petek, 4. šolska ura, kabinet SLJ
7. c Tanja Kogoj MAT, FIZ, IP  ponedeljek, 2. šol. ura, uč. MAT 2
8.a Aleš Bremec ŠPO  sreda, 0. šol. ura, kabinet ŠPO 1
8.b Tatjana Boscarol MAT  torek, 4. šol. ura, učilnica MAT 1
8.c Darja Kašček KEM, IP  četrtek, 3. šol. ura, kabinet KEM
8. d Mirjam Florijančič  četrtek, 4. šolska ura, uč. DKE
9.a Tanja Čutura GEO, ZGO, DKE, IP  petek, 3. šol. ura, učilnica GEO
9.b Marina Rabzelj TJA  petek, 2. šol. ura, učilnica TJA 1
9.c Katjuša Batič ZGO, IP  četrtek, 1. šol. ura, uč. ZGO

Sorazredniki

9. a Vasja Zajc ŠPO, IP ponedeljek, 2. šolska ura, kabinet ŠPO2
9. b Suzana Harej MAT, IP ponedeljek, 2. šolska ura, govorilnica
9. c Maja Maček SLJ  sreda, 1. šol. ura, kabinet TJA-SLO

Nerazredniki

 Ana Kašček Bučinel  ŠPO, IP  petek, 4. šol. ura, kabinet ŠPO 1
 Martina Bratuž  NAR, IP  ponedeljek, 6. šol. ura, kabinet BIO-KEM
 Jože Štrukelj  TIT, IP  sreda, 0. šol. ura, učilnica TIT 2
 Hermina Ličen  MAT, FIZ, OPZ  torek, 3. šolska ura, kabinet FIZ
 Barbara Markič Gerbec  SLJ  torek, 2. šol. ura, kabinet SLJ
 Alenka Čelik  SLJ  ponedeljek, 4. šol. ura, učilnica SLJ 3
 jasmina Mikulič  TJA  petek, 2. šolska ura, kabinet TJA
 Eleonora Ipavec Šaver  GUM, OPZ, MPZ  četrtek, 3. šolska ura, učilnica GUM
 Tanja Batistič Poljšak  LUM, IP  ponedeljek, 3. šolska ura, učilnica LUM
 Laura Ozebek  BIO, IP  petek, 4. šolska ura, učilnica BIO
 Mojca Klinec  BIO  po dogovoru