Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

 

Predmetnik

Število ur na teden za posamezen predmet za prvo in drugo triletje:

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred
Slovenščina 6 7 7 5 5 5
Matematika 4 4 5 5 4 4
Angleščina  2  2 2 3 4
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1
Glasbena vzgoja 2 2 2 1, 5 1, 5 1
Družba 2 3
Geografija 1
Zgodovina 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Naravoslovje 2
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2
Gospodinjstvo 1 1, 5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3
Število predmetov 6 7 7 8 9 11
Število ur tedensko 20 23 24 23, 5 25, 5 25, 5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35
Oddelčna skupnost 0 0 0 0, 5 0, 5 0, 5
Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
Tečaji Plavanje Kolesarjenje
Šola v naravi

naravoslovni teden po programu CŠOD:

Črmošnjice:

25.1. – 29.1.2021 dva oddelka,

1.2. – 5.2.2021 dva oddelka

plavanje:

Cerkno:

17.5. 2021 – 21. 5. 2021; dva oddelka

24. 5. 2021 – 28. 5. 2021; dva oddelka

plavanje:

Cerkno:
31. 5. – 4. 6. 2021; dva oddelka

7. 6. – 11. 6. 2020; dva oddelka

Število ur na teden za posamezen predmet za tretje triletje:

7. razred 8. razred 9. razred
Slovenščina 4 3, 5 4, 5
Matematika 4 4 4
Angleščina 4 3 3
Likovna vzgoja 1 1 1
Glasbena vzgoja 1 1 1
Geografija 2 1, 5 2
Zgodovina 2 2 2
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 1 1
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1, 5 2
Naravoslovje 3
Tehnika in tehnologija 1 1
Športna vzgoja 2 2 2
Izbirni predmet 1 2/1* 2/1* 2/1*
Izbirni predmet 2 1 1 1
(Izbirni predmet 3) (1)** (1)** (1)**
Število predmetov 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Število ur tedensko 27/28 27, 5/28, 5 27, 5/28, 5
Število tednov pouka 35 35 32
Oddelčna skupnost 0, 5 0, 5 0, 5
Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3
Tehniški dnevi 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5
Šola v naravi naravoslovni teden po programu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: Dom KAVKA, Livške Ravne, 11. 1. do 15. 1. 2021 dva oddelka, 18. 1. do 22. 1. 2021 en oddelek

* Vsi izbirni predmeti, razen italijanščine (2 uri), so eno uro tedensko v predmetniku. Učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov.
** S soglasjem staršev lahko učenci izberejo tudi tri ure izbirnih predmetov.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih – v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

Pouk v manjših učnih skupinah

8. in 9. razred
Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk skozi celo šolsko leto izvajali v manjših učnih skupinah.

 

Dostopnost