Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Delo z nadarjenimi

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci šole, saj le-ti evidentirajo potencialno nadarjene učence od 3. do 9. razreda.

Naš cilj je identifikacija nadarjenih učencev v četrtem razredu devetletke ali kasneje v soglasju s starši in ponudba obogatitvenega programa za nadarjene učence.

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev glede na ocene učitelja s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka LESTVICE NADARJENOSTI, TESTA SPOSOBNOSTI in USTVARJALNEGA MIŠLJENJA. Testiranje sposobnosti

in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog.

Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki vsaj na enem od treh kriterijev dosežejo nadpovprečen rezultat – 90 %.

Z namenom razvijanja otrokovih sposobnosti se v soglasju s starši zanje pripravi poseben program in se jih vključi v različne dejavnosti:

interesne dejavnosti, dodatni pouk, neobvezni predmeti, izbirni predmeti, sodelovanje na natečajih, razpisih, tekmovanjih, priprava raziskovalnih nalog, sodelovanje na različnih prireditvah in projektih šole;

sodelovanje z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom, ki bo na naši šoli izvedel delavnico za zainteresirane učence osmega in devetega razreda, na kateri spoznajo vse potrebne postopke za izdelavo uspešnega prototipa;

delavnice multisenzornega učenja, asociativnega in lateralnega mišljenja ter delavnice učenja učenja za učence devetošolce v okviru tabora za nadarjene;

lahko se izkažejo kot prostovoljci, pomagajo pri številnih akcijah šole in nudijo učno pomoč mlajšim učencem.

Učenci se bodo lahko v zadnjem triletju vključili v delavnice za nadarjene, ki jim bodo posebej predstavljene s strani učiteljev izvajalcev. Ponudili bomo delavnice z različnih področij, tako naravoslovja kot družboslovja.

Ob koncu devetega razreda organiziramo dvodnevni doživljajski tabor za nadarjene učence in učence prostovoljce devetošolce.

V letošnjem šolskem letu bomo ponudili naslednje delavnice:

PODROČJEIZVAJALEC
AKTIVNOSTI ZA OSEBNOSTNO RAST UČENCEV (9. razred)Mojca Klinec
NARAVOSLOVJE ( 8., 9. razred.)Laura Ozebek
KEMIJA ( 8.,9. razred)Darja Kašček
KREATIVNO PISANJEŠpela Sušanj
BESEDNE UGANKEAlenka Čelik

POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek srebrno ali zlato priznanje v zadnjih dveh razredih OŠ in je v zaključenem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70. Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije Republike Slovenije v juniju objavi Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij. Rok za oddajo prijav je do septembra 2022.

Dostopnost