Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

 

Preventivni program

V šolskem letu 2020 /2021 se bodo iz občinskega preventivnega programa za učence izvajale naslednje delavnice:

Razred Termin* Izvajalec Tema
4. raz. oktober 2020 Mladinski center  Nova Gorica V dialogu
5. raz. oktober 2020 Mladinski center  Nova Gorica Prijateljstvo
6. raz. februar 2021 Mladinski center  Nova Gorica Skupnost
7. raz. februar 2021 Mladinski center  Nova Gorica Pozitivnost
8. raz. februar 2021 Mladinski center  Nova Gorica Komunikacija
9. raz. februar 2021 Mladinski center  Nova Gorica Reševanje sporov

Organirirali bomo tudi delavnice na temo Varna raba interneta:

Raz. Termin* Izvajalec Tema
5. raz. september 2020 Safe.si Spletni bonton
6. raz. september 2020 Safe.si Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami
7. raz. september 2020 Safe.si Spletno nasilje in ustrahovanje
8. raz. september 2020 Safe.si Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij
9. raz. september 2020 Safe.si Lažne informacije in prevare na internetu

 

Zdravstveno vzgojne vsebine  bodo učenci deležni po naslednjem razporedu:

Raz. Termin* Izvajalec Tema
1. 19. 5. 2021

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Zdrave navade

Medvedek Tom nas uči bonton

2. 25. 11.  2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Kaj storim vsak dan za svoje zdravje?

Osebna higiena

3. 10. 3. 2021

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Zdrav način življenja

Rojstvo

4.

22./23. 9. 2020

7./8. 6.  2021

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Čutila in prebavila

Preprečevanje poškodb

5. 15/16. 3. 2021

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Puberteta

Zasvojenost

6. 2./3. 2. 2021

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Preprečevanje kajenja

Odraščanje – dve plati medalje

7. 15./17./22./24.3.  2021

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Pozitivna samopodoba in stres

Mladi in alkohol

8. 7./9./14. 9. 2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Medosebni odnosi, Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Motnje hranjenja

9. 16./21./23.9. 2020

Zdravstveni dom N. Gorica

Zdravstvena vzgoja

Vzgoja za zdravo spolnost

Sr(e)čne želje

 

Preventivni program policije

 1. razred

Udeležba policista, največkrat na 1. roditeljskem sestanku za 1. razred, kjer bodo staršem pojasnjene nekatere dolžnosti iz prometne zakonodaje oz. zakonodaje, ki omogoča čim večjo varnost njihovih otrok ob prihodih in odhodih iz šole.

September 2020 – Varna pot v šolo za 1. razred.

Sprehod, kjer bodo otroci poučeni o najnujnejšem poznavanju prometnih pravil, o tem, da so kot pešci udeleženi v cestnem prometu, o varnem prečkanju vozišča …

3. razred

Jesen 2020 – likovni natečaj »Varno na poti v šolo in domov«, kjer učenci rišejo poljubno risbo na omenjeno temo. Termini in natančni pogoj za udeležbo na natečaju še niso znani, zato vas bomo z njimi seznanili takoj, ko bo objavljen razpis.

 1. razred

Medvrstniško nasilje – delavnica, 1 ura – razredna ura,

Nasilje – 1 ura – DRU.

 1. razred
  Oktober 2020 – medvrstniško in drugo nasilje,
  December 2020  – pirotehnika, vandalizem,
  Pomlad 2021 – promet, kolesarski poligon, kolesarski izpiti.

   

  8. in 9. razred
  December 2020 – Pirotehnika (petarde),
  November 2020 – roditeljski sestanek za 8. in 9. razred, predstavitev poškodb, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe petard,
  Predavanje na temo zlorabe prepovedanih drog.

 

 

Dostopnost