Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Preventivni program

V šolskem letu 2016 /2017 se bodo iz občinskega preventivnega programa za učence izvajale naslednje delavnice:

5. razred

V dialogu (na temo nasilja) (Mladinski center Nova Gorica)

6. razred

Odraščanje in mi (Mladinski center Nova Gorica)

7. razred

Varna in odgovorna raba spleta: Zasvojenost z novimi tehnologijami (Safe.si / MISSS)

8. razred

Moj noro dobri feeling (Mladinski center Nova Gorica)

9. razred

Spolnost in mi (Mladinski center Nova Gorica) 

 

V novembru 2016 bodo učenci deležni še delavnic o varni rabi IKT:

6. razred

Zasvojenost z novimi tehnologijami (Safe.si)

8. razred

Sem pametnejši od mobilnega telefona(Safe.si)

 

Izvedel se bo tudi preventivni program policije:

1. razred
Udeležba policista na 1. roditeljskem sestanku za 1. razred, kjer bodo staršem pojasnjene nekatere dolžnosti iz prometne zakonodaje oz zakonodaje, ki omogoča čim večjo varnost njihovih otrok ob prihodih in odhodih iz šole 
September 2016 – Varna pot v šolo za 1. razred.
Sprehod, kjer bodo otroci poučeni o najnujnejšem poznavanju prometnih pravil, o tem, da so kot pešci udeleženi v cestnem prometu, o varnem prečkanju vozišča …

3.razred
Jesen 2016 – likovni natečaj »Varno na poti v šolo in domov«, kjer učenci rišejo poljubno risbo na omenjeno temo. Termini in natančni pogoj za udeležbo na natečaju še niso znani, zato vas bomo z njimi seznanili takoj, ko bo objavljen razpis.

5. razred
Projekt – Policist LEON 
medvrstniško in drugo nasilje 
pirotehnika, vandalizem
promet, kolesarski poligon, kolesarski izpiti
Konec šolskega leta – podelitev priznanj za udeležbo v preventivnem projektu in sproščen pogovor ob koncu šolskega leta

8. in 9. razred
Pirotehnika (petarde)
roditeljski sestanek za 8. in 9. razred, predstavitev poškodb, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe petard
Predavanje na temo zlorabe prepovedanih drog