Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

 

Vizitka – Šolska svetovalna služba

Psihologinja:

Doris Lozej                 05 335 81 04             dorisl@osms.si

Pedagoginja:

Irena Četina       05 335 81 06             irenac@osms.si

Socialna delavka:

Lilijana Sulič               05 335 81 05             lilijanas@osms.si

 

Mobilna služba

Specialna pedagoginja:

Nina Mlekuž

Nataša Manfreda

Irena Marinič

Logopedinja:

Nataša Škrinjar

Socialna pedagoginja:

Tjaša Tomažič

Dostopnost