Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Šolska svetovalna služba

Psihologinja:

Doris Lozej
tel.: 05 335 81 04
e-pošta: dorisl@osms.si

Pedagoginja:

Irena Četina
tel.: 05 335 81 06
e-pošta: irenac@osms.si

Socialna delavka:

Lilijana Sulič
tel.: 05 335 81 05
e-pošta: lilijanas@osms.si


Laborantka

  • Alenka Krapež;

Spremljevalka gibalno oviranemu otroku

  • Amina Lavrenčič,

Mobilne delavke:

  • Nataša Škrinjar – logopedinja,
  • Iris Kodrič – logopedinja,
  • Tjaša Tomažič – socialna pedagoginja
  • Kristina Lisjak Simčič  – socialna pedagoginja,
  • Nina Mlekuž – specialna pedagoginja,
  • Nataša Kovačič – specialna pedagoginja,
  • Nataša Manfreda – specialna pedagoginja,
  • Nina Peternel – specialna pedagoginja.
Dostopnost