Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Poklicna orientacija

Namen programa poklicne orientacije je pomagati učencem pri presojanju, izbiranju in sprejemanju poklicne odločitve. Izvaja ga šolski psiholog v zadnjem razredu osnovne šole.

Učenci se v delavnici v okviru tehniškega dne “Poklicna orientacija” učijo spoznavati sebe, svoje interese, sposobnosti, posebnosti oz. prednosti.

S starši se bodo udeležili predstavitve različnih poklicev pri delodajalcih.

 

oktober,

november

Spoznavanje in ogled poklicev pri delodajalcih v popoldanskem času po izbiri skupaj s starši.

Delavnice: Spoznavanje samega sebe

oktober Testiranje poklicnih interesov – po potrebi
november, december

Roditeljski sestanek: Poklicna orientacija.

Dejavnosti na Šolskem centru Nova Gorica za spoznavanje poklicev (strojništvo, lesarstvo, mehatronika, logistika, elektronika, tehniška gimnazija, računalništvo, zdravstvo, živilstvo, kmetijsktvo, naravovarstvo)

december Anketiranje učencev z Anketo o izbiri poklica.
december Odprta vrata srednjih šol za starše in učence
december – april Individualno svetovanje, pomoč pri izbiri primernega poklica oz. nadaljnjega izobraževanja učencev.
februar Informativni dnevi na srednjih šolah za devetošolce.
april Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole.
maj Obveščanje učencev o stanju prijav v srednjih šolah.
junij Prinašanje dokumentov na srednje šole.

 

Dostopnost