Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Interesne dejavnosti 2017/2018 – 2. in 3. triletje

Otroški pevski zbor (4. – 5. razred) mentorica Eleonora Ipavec Šaver in Mladinski pevski zbor (6. – 9. razred) mentorica Staša Peršolja Bučinel
usposabljanje in razvijanje smisla za enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petja
učenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z instrumentalno spremljavo
sodelovanje na revijah otroških in mladinskih pevskih zborov
sodelovanje na šolskih in izvenšolskih prireditvah

Balfolk (4., 5. razred) mentorica zunanja sodelavka Maja Peršič
spoznavanje in učenje plesov iz posameznih držav, ki so se ohranili od časa “stare” Evrope pa vse do danes

nastopi na raznih prireditvah in dogodkih

Računalniški krožek (4., 5. razred) mentorica Iris Mohorič
spoznavanje osnov računalništva
delo z računalniškimi programi (priprava ppt predstavitev)
varna raba interneta

Ročne spretnosti (4. – 5. razred) mentorica Onorina Milost
spoznavanje različnih ročnih spretnosti (vozlanje, šivanje, …)
oblikovanje z različnimi materiali
priprava razstav

Vivaristika (7. – 9. razred) mentorica Martina Bratuž
skrb za živali v šolskem vivariju

Angleška bralna značka (4. – 9. razred) mentorice učiteljice angleščine
branje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino
bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jeziku

Je parle francais – urice v francoščini (7. – 9. razred)  mentorica zunanja sodelavka Mateja Kumar

učenje osnov francoskega jezika na zabaven način – skozi pesmice, križanke, igrice in izštevanke

Ladijski modelarski krožek (6. – 9. razred) mentor Jože Štrukelj
izdelava radijsko vodenega modela čolna

Bralna značka (4. – 9. razred) mentorji razredničarke, učiteljice slovenščine in šolski knjižničarki
oblikovanje priporočilnih seznamov knjig
pogovori o prebranih knjigah
priprava prireditve z izbranim literarnim ustvarjalcem ob zaključku Bralne značke

Knjižničarski krožek (4. – 9. razred) mentorica Boža Peršič
uvajanje učencev v organizacijo in delovanje šolske knjižnice
pomoč učencem pri iskanju gradiva in informacij ter izposoji
pogovori o knjigah in seznanjanje s knjižnimi novostmi
sodelovanje pri dejavnostih šolske knjižnice, pripravi razstav in prireditev

Male sive celice (6. – 9. razred) mentorica Boža Peršič
obravnava tematskih področij iz knjig Male sive celice 1 – 6 ob uporabi referenčne literature in spletnih virov
priprave na tekmovanje v televizijskem kvizu Male sive celice

Nogomet (6. – 9. razred) mentor Vasja Zajc
priprava šolske ekipe na tekmovanja

Likovni krožek (6. – 9. razred) mentorica Tanja Batistič Poljšak
spoznavanje različnih likovnih tehnik
ustvarjanje z različnimi materiali
sodelovanje na natečajih in razpisih
razstavljanje izdelkov

animirani film

Kemijski krožek (8. – 9. razred) mentorica Darja Kašček
poglabljanje znanja iz kemije
priprava na šolsko in državno tekmovanje

raziskovalno delo

Zgodovinski krožek (6. – 9. razred) mentorica Katjuša Batič
poglabljanje znanja s področja zgodovine

obisk razstav

dogodki v tekočem mesecu skozi čas

Geografski krožek (6. – 9. razred) mentorica Tanja Čutura
spoznavanje osnov geografskega raziskovanja
poglabljanje znanja s področja geografije

Filatelistika (4. – 9. razred) mentor zunanji sodelavec Venceslav Troha
zbiranje in preučevanje poštnih znamk

Namizni tenis (4. razred)  mentor zunanji sodelavec Igor Varl
učenje osnov individualnega igranja namiznega tenica
priprava na tekmovanje

Novinarski krožek (6. – 9. razred) mentorica Barbara Markič Gerbec
priprava šolskega glasila

Naravoslovni krožek (6. – 7. razred) menitorica Martina Bratuž
priprava na tekmovanje iz znanja naravoslovja “Kresnička”

poglabljanje in razširjanje znanja naravoslovja

Utrdimo angleščino (7. razred) mentorica Marina Rabzelj
ponavljanje in utrjevanje učne snovi

Rokomet (4. – 6. razred) mentor zunanji sodelavec
učenje osnov igre

Vesela šola (4. – 5. razred) mentorica Mirjam Vuga
obravnava tem s področja kulture, estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Pil

sodelovanje na tekmovanju v znanju Vesele šole

Gospodinjski krožek (6. – 9. razred) mentorica Martina Bratuž
razvijanje osnov kuhanja, šivanja, likanja …

oblikovanje drobnih izdelkov iz različnih materialov

Šah (4. – 9. razred) mentor  zunanji sodelavec

poglabljanje šahovsekga znanja

šahovska tekmovanja

Odbojka (4. – 9. razred) mentor zunanji sodelavec (Odbojkarska šola)

spoznavanje osnov odbojke

razvijanje gibalnih in koordinacijskih sposobnosti, ravnotežja, preciznosti

Zeliščarstvo (4. – 6. razred) mentorica Lada Vasiljević

spoznavanje zdravilnih rastlin

priprava in uporaba zeliščnih pripravkov

Arduino in algoritmično razmišljanje (6. – 9. razred) mentor zunanji sodelavec Luka Vogrinčič

uvod v strukturirano razmišljanje

spoznavanje motorjev v robotiki

spoznavanje elektronskih senzorjev

poznavanje in programiranje mikrokontrolerja Arduino Nano

od ideje do praktičnega izdelka

Foto ustvarjalnice (4. – 9. razreda) mentorica zunanja sodelavka Anita Zelić

Gimnastika (4. – 9. razred) mentorica zunanja sodelavka Ana Janko

osnove gimnastike (akrobatika, skoki na trampolinu, gred, bradlja …)

razvoj motoričnih sposobnosti (moč, gibljivost, ravnotežje, preciznost …)

možnost udeležbe na šolskem tekmovanju

Cheerleading (4. – 9. razred) mentorica zunanja sodelovka Tajda Leban

osnove akrobatike

osnovni dvigi in grajenje piramid

sestava koreografije

možnost udeležbe na šolskem tekmovanju

Ples (4. – 9. razred) mentorica zunanja sodelovka Danijela Nedeljković

učenje plesnih koreografij (pom, jazz, hip hop)

osnove piruet, plesnih skokov

povdarek na gibljivosti

možnost udeležbe na šolskem tekmovanju