Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Interesne dejavnosti 2019/2020 – Podružnična šola Ledine

Otroški pevski zbor (1. – 4. razred)  mentorica Keli Pintar
usposabljanje in razvijanje smisla za enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petja
učenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z instrumentalno spremljavo
sodelovanje na šolskih in izvenšolskih prireditvah

Delavnice spodbujanja branja (1. – 4. razred) projekt Popestrimo šolo
izboljšanje bralne pismenosti
razvijanje bralne motivacije in razumevanja
uvajanje bralno-učnih strategij
razvijanje kritičnega mišljenja in samostojnega tvorjenja besedil

Bralno ustvarjalne urice v oddelkih PB (1. –  4. razred) mentorice učiteljice PB
spoznavanje različnih likovnih tehnik
ustvarjanje z različnimi materiali
dramatizacija krajših besedil
razstavljanje izdelkov
eko bralna značka

Cici Vesela šola (naročniki revije Ciciban) mentorica Ljubinka Popović
obravnava tem s področja kulture, estetike, vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Ciciban
sodelovanje na ciciveselošolskem dnevu

Šahovski krožek (2. – 4. razred) zunanji mentor
spoznavanje osnov šaha

Angleška bralna značka (3. – 4. razred) mentorica Žanet Pavlica
branje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino
bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jeziku

Šolsko novinarstvo (1. – 4. razred) projekt Popestrimo šolo
priprava prispevkov, poročil, novic, reportaž, intervjujev
obisk lokalnega radia in uredništva RTV Slovenija
šolski radio

Fotografski krožek (1. – 4. razreda) projekt Popestrimo šolo
osvajanje tehničnih znanj za obvladovanje digitalnih fotoaparatov
fotografiranje različnih motivov, šolskih prireditev in dejavnosti

Dramski krožek (1. – 4. razred) projekt Popestrimo šolo
različne improvizacijske vloge
lastno izvirno krajše dramsko besedilo
interpretacija in uprizoritev dramskega besedila
priprava kostumov, scene, rekvizitov

Bralna značka (1. – 4. razred) razredničarke in šolski knjižničarki
oblikovanje priporočilnih seznamov knjig
pogovori o prebranih knjigah

Likovni krožek (3. razred) zunanji mentor
poznavanje različnih likovnih tehnik
ustvarjanje z različnimi materiali

Taborniki (1. – 4. razred) zunanji mentor
spoznavanje narave skozi igro in pustolovščino
učenje vozlov
postavljanje šotora
učenje drugih veščin za življenje v naravi

Košarka (1. – 2. razred) zunanji mentor
navajanje na zdrav način življenja in redno ukvarjanje s športom
učenje osnovnih košarkaških elementov skozi različne zabavne igre
razvoj osnovnih gibalnih in motoričnih sposobnosti

Namizni tenis (1. – 4. razred) zunanji mentor
učenje osnov individualnega igranja namiznega tenisa
priprava na tekmovanje

Kajak (1. – 4. razred) zunanji mentor
učenje osnov in spoznavanje tega športa

Odbojka (1. – 4. razred) zunanji mentor
osnove odbojke

Rokomet (2. – 4. razred) zunanji mentor
učenje osnov igre

 

Interesne dejavnosti 2019/2020 – 2. in 3. triletje (Matična šola)

Otroški pevski zbor (4. – 5. razred)  in Mladinski pevski zbor (6. – 9. razred) mentorica Eleonora Ipavec Šaver
usposabljanje in razvijanje smisla za enoglasno muziciranje in estetsko doživljanje zborovskega petja
učenje slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z instrumentalno spremljavo
sodelovanje na revijah otroških in mladinskih pevskih zborov
sodelovanje na šolskih in izvenšolskih prireditvah

Delavnice spodbujanja branja (4. razred) projekt Popestrimo šolo
izboljšanje bralne pismenosti
razvijanje bralne motivacije in razumevanja
uvajanje bralno-učnih strategij
razvijanje kritičnega mišljenja in samostojnega tvorjenja besedil

Računalniški krožek (4., 5. razred) mentorica Iris Mohorič
spoznavanje osnov računalništva
delo z računalniškimi programi (priprava ppt predstavitev)
varna raba interneta

Ročne spretnosti (4. – 5. razred) mentorica Onorina Milost
spoznavanje različnih ročnih spretnosti (vozlanje, šivanje, …)
oblikovanje z različnimi materiali
priprava razstav

Vivaristika (6. – 9. razred) mentorica Jasna Besednjak
skrb za živali v šolskem vivariju
urejanje vivarija
skrb za živali med šolskimi počitnicami

Angleška bralna značka (4. – 9. razred) mentorice učiteljice angleščine
branje angleških knjig z lažjo (prilagojeno) vsebino
bogatenje in utrjevanje besedišča, kar pripomore k samozavestnejši komunikaciji v tujem jeziku

Šolsko novinarstvo (4. – 9. razred) mentorica Nina Rogelja
priprava šolskega glasila
priprava prispevkov, poročil, novic, reportaž, intervjujev
obisk lokalnega radia in uredništva RTV Slovenija
šolski radio

Dramsko – gledališka delavnica (4. – 5. razred) mentorica Jana Sušanj
osvajanje osnov nastopanja
razvijanje veščin za interpretacijo dramskega besedila
spoznavanje tehnik govora, obrazne mimike in telesne izraznosti
improvizacija

Bralna značka (4. – 9. razred) mentorji razredničarke, učiteljice slovenščine in šolski knjižničarki
oblikovanje priporočilnih seznamov knjig
pogovori o prebranih knjigah

Kreativno pisanje (6. – 9. razred) mentorica Špela Sušanj
spodbujanje kreativnosti na literarnem področju
tvorjenje besedil na podlagi slik, posnetkov, asociacij
razvijanje kritičnega mišljenja in argumentiranja
ubesedovanje doživetega
medsebojno sodelovanje, samoopažanje in samoizražanje
objavljanje v šolskem glasilu
sodelovanje na Cankarjevem tekmovanju in literarnih natečajih

Male sive celice (6. – 9. razred) mentorica Boža Peršič
obravnava tematskih področij ob uporabi referenčne literature in spletnih virov
priprave na tekmovanje v televizijskem kvizu Male sive celice

Nogomet (6. – 9. razred) mentor Vasja Zajc
priprava šolske ekipe na tekmovanja

Likovni krožek (6. – 9. razred) mentorica Tanja Batistič Poljšak
spoznavanje različnih likovnih tehnik
ustvarjanje z različnimi materiali
sodelovanje na natečajih in razpisih
razstavljanje izdelkov
animirani film

Kemijski krožek (8. – 9. razred) mentorica Darja Kašček
poglabljanje znanja iz kemije
priprava na šolsko in državno tekmovanje
raziskovalno delo
ogledi

Zgodovinski krožek (6. – 9. razred) mentorica Katjuša Batič
poglabljanje znanja s področja zgodovine
obisk razstav
dogodki v tekočem mesecu skozi čas

Geografski krožek (6. – 9. razred) mentorica Tanja Čutura
spoznavanje osnov geografskega raziskovanja
poglabljanje znanja s področja geografije

Filatelija (4. – 9. razred) mentor zunanji sodelavec Venceslav Troha
zbiranje in preučevanje poštnih znamk

Namizni tenis (4. razred)  mentor zunanji sodelavec Igor Varl
učenje osnov individualnega igranja namiznega tenica
priprava na tekmovanje

Novinarski krožek (6. – 9. razred) mentorica Barbara Markič Gerbec
priprava šolskega glasila

Naravoslovni krožek (6. – 7. razred) menitorica Martina Bratuž
dopolnjevanje, poglabljanje in razširjanje znanja naravoslovja
priprava na tekmovanja iz znanja naravoslovja – Kresnička

Utrdimo angleščino (6. razred) mentorica Marina Rabzelj
ponavljanje in utrjevanje učne snovi

Rokomet (4. – 6. razred) mentor zunanji sodelavec
učenje osnov igre

Vesela šola (4. – 5. razred) mentorica Mirjam Vuga
obravnava tem s področja kulture, estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki so objavljene v reviji Pil
sodelovanje na tekmovanju v znanju Vesele šole

Gospodinjski krožek (6. – 9. razred) mentorica Martina Bratuž
razvijanje osnov kuhanja, šivanja, likanja …
oblikovanje drobnih izdelkov iz različnih materialov
učenje osnov gospodinjskih veščin

Šah (4. – 9. razred) mentor  zunanji sodelavec
poglabljanje šahovskega znanja
priprava na tekmovanja

Odbojka (4. – 9. razred) mentor zunanji sodelavec (Odbojkarska šola)
spoznavanje osnov odbojke
razvijanje gibalnih in koordinacijskih sposobnosti, ravnotežja, preciznosti

Zeliščarstvo (4. – 6. razred) mentorica Lada Vasiljević
spoznavanje zdravilnih rastlin
priprava in uporaba zeliščnih pripravkov

Varnost v spletu (8. – 9. razred) mentorja Suzana Harej in Janez Kobe
prprava in izvedba aktivnosti za ozaveščanje učencev o varni rabi interneta

Fotografski krožek (4. – 9. razreda) projekt Popestrimo šolo
osvajanje tehničnih znanj za obvladovanje digitalnih fotoaparatov
računalniška obdelava digitalnih fotografij

Gimnastika in akrobatika (4. – 9. razred) zunanji mentor
razvijanje osnovnih motoričnih sposobnosti (moč, gibljivost, ravnotežje, eksplozivnost …)
učenje osnovnih akrobatskih prvin (prevali, stoje, kolesa, mostovi …)
skakanje z malo prožno ponjavo (kanvas)

Cheerleading (4. – 9. razred) zunanji mentor
razvijanje osnovnih motoričnih sposobnosti
učenje osnovnih akrobatskih elementov (kolesa, stoje, mostovi …)
učenje osnov dvigov
povezovanje elementov v koreografijo

Cheer ples (4. – 9. razred) zunanji mentor
razvijanje smisla za ritem
učenje osnovnih plesnih gibov, piruet, plesnih skokov
povezovanje elementov v koreografijo s cofi

Ročne spretnosti (6. – 9. razred) mentorica Laura Ozebek
urjenje ročnih spretnosti šivanja, vezenja, kvačkanja, pletenja
izdelava izdelkov in razstava le-teh

Kuharski krožek (7. – 9. razred) mentorica Laura Ozebek
razvijanje spretnosti kuharskih veščin
razvijanje individualne ustvarjalnosti pri pripravi različnih jedi in peciva

Vesela šola (6. – 9. razred) mentorica Boža Peršič
obravnava veselošolskih tem in člankov revije PIL v okviru priprav na tekmovanje v znanju Vesele šole

Šolski bend (6. – 9. razred) zunanji mentor Andraž Lasič
Pogoj: uspešno opravljena avdicija
učenje osnov skupinskega igranja inštrumentov
nastopi na prireditvah

Dramski klub (6. – 9. razred) mentorica Nina Rogelja
različne improvizacijske vloge
lastno izbirno krajše dramsko besedilo
interpretacija in uprizoritev dramskega besedila
priprava kostumov, scene, rekvizitov

Debatni klub (6. – 9. razred) projekt Popestrimo šolo
razprava na organiziran in civiliziran način
racionalna razlaga lastnih stališč na podlagi logično utemeljenih razlogov in zanesljivih dokazov
razvijanje objektivnega odnosa in upoštevanje pogleda z drugega zornega kota

Dostopnost