Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

O šoli

60-letnica Osnovne šole Milojke Štrukelj, 35-letnica Podružnične šole Ledine

V šolskem letu 2021/22 obeležujemo 60-letnico Osnovne šole Milojke Štrukelj in 35 let od odprtja Podružnične šole Ledine. V šolskem letu 1961/62 je naša šola prvič odprla vrata vedoželjnim učencem, ker je bilo otrok v Novi Gorici vedno več, pa so v septembru 1986 odprli Podružnično šolo Ledine.

Ob tej priložnosti bomo v šolskem letu, ki je pred nami, v vsakem mesecu pripravili  različne dejavnosti in dogodke, da počastimo visoki jubilej šole. Dejavnosti se bodo odvijale na različnih področjih (šport, kultura, umetnost), pri njih bomo dejavni tako učitelji kot učenci matične in podružnične šole, našo šolo bomo predstavili tudi širši javnosti po celotni Novi Gorici.

Veselimo se ob praznovanju rojstnega dne Osnovne šole Milojke Štrukelj s Podružnično šolo Ledine in ji zaželimo še mnogo aktivnih in uspešnih generacij za naprej!

Špela Sušanj, vodja sklopa prireditev, in tim za pripravo 60-letnice OŠMŠ


V šolskem letu 2021/2022  obiskuje Osnovno šolo Milojke Štrukelj Nova Gorica 815 učencev.

Osnovni  cilj pedagoškega dela strokovnih delavcev na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica  je razvijanje individualnih potencialov vsakega učenca v okviru kvalitetnega  pouka, ki ne temelji samo na pridobivanju znanja, kompetenc,  izkušenj in ustvarjalnosti,  ampak tudi na oblikovanju pozitivne samopodobe osebnosti mladega človeka. Da bi učenci odkrili in razvili svoje spretnosti in  sposobnosti, ponuja šola poleg rednega pouka  široko paleto izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki jih dopolnjuje bogato raziskovalno, ustvarjalno in projektno delo. Zato se pogosto veselijo uspehov svojih učencev na najrazličnejših natečajih, tekmovanjih in srečanjih.
OŠ Milojke Štrukelj je odprta širšemu okolju, sodeluje z različnimi institucijami, organizacijami in društvi ter se vključuje v številne projekte. Med prvimi v Sloveniji se je pridružila evropski mreži Zdravih šol in promovira zdrav način življenja in prehrane tudi v projektih Uživajmo v zdravju in Shema šolskega sadja.   Kot eko šola je izbrala  trajnostni odnos do življenja in okolja. Prijaznejše in kvalitetnejše medsebojne odnose gradi na smernicah Varne šole. Human poudarek življenju šole dajejo  številni prostovoljci in dobrodelne prireditve.
OŠ Milojke Štrukelj si nenehno  prizadeva za  dvigovanje kakovosti pouka in  smiselno  vključuje informacijsko komunikacijske tehnologije v okvir sodobne šole tudi s pomočjo  projekta SIO 2020. Bogate mednarodne  izkušnje medkulturnega dialoga  iz projektov Comenius in Erasmus + vnašajo v vsakodnevno šolsko življenje. Zaradi velikega števila učencev priseljencev iz drugih držav je šola vključena v projekt Izzivi medkulturnega sodelovanja. Raznolike dejavnosti za učence in učitelje ponuja tudi projekt Popestrimo šolo. V zadnjih letih se najboljši učenci preizkušajo na svetovnem tekmovanju znanja The World Scholar’s Cup in s tekmovanj na Tajskem, v ZDA,  Vietnamu, Maleziji in Kitajski so prinesli medalje in pokale. Kulturni utrip šole zaznamujejo številne odmevne prireditve, gledališke predstave, likovna ustvarjalnost in zborovsko petje. Šolska knjižnica ponuja  poleg bogate izbire knjižničnega gradiva  tudi številne dejavnosti, ki spodbujajo široko razgledanost učencev. Ena najbolj priljubljenih je prav tekmovanje za  TV-kviz Male sive celice, ki ima na naši šoli že 22-letno tradicijo. Učenci se srečujejo  s slovenskimi in tujimi literati in ustvarjalci. Dolgoletna prizadevanja za dvig bralne kulture se kažejo v številnih bralcih za slovensko, angleško in italijansko  bralno značko, kar nadgrajujejo v projektu Rastem s knjigo.
Šola je prepoznavna tudi po svoji bogati in uspešni  športni aktivnosti, ki je svoj razmah doživela v novi telovadnici, kjer organizirajo številna šolska športna tekmovanja na lokalni,  državni in mednarodni ravni.  Ponosni so na izvrstne rezultate svojih športnikov.
Zapisala Boža Peršič

Število učencev – šolsko leto 2021/22

Podružnična šola Ledine

RazredRazrednikŠt. učencevDečkiDeklice
1. aBarbara Koncut231013
1. bDanjela Šinigoj23914
1. cTina Jarc231013
1. dJanja Kapelj23914
2. aTanja Gulin281216
2. bLjubinka Popović271215
2. cAnja Prinčič281315
3. aMateja Bavčar271512
3. bNeva Polanc261412
3. cAnika Presl261511
4. aJana Filej Bremec281117
4. bIris Mohorič281216
4. cJasna Černic271215

Matična šola

RazredRazrednikŠt. učencevDečkiDeklice
5. aValentina Volk231310
5. bTarin Turk Cink231310
5. cKaja Gomišček24159
5.dOnorina Milost251312
6. aTatjana Boscarol241410
6. bJasmina Mikulić261412
6. cBarbara Markič Gerbec271314
6. dPeter Figelj261214
7. aMarina Rabzelj261313
7. bMojca Kuhar271512
7. cHermina Ličen251312
7.dTanja Čutura251213
8. aKatjuša Batič251312
8. bJože Štrukelj251411
8. c Ana Kašček Bučinel     251411
8. dVasja Zajc251411
9. aNina Rogelja271413
9. bPetra Brankovič241311
9. cDarja Kašček261313
Dostopnost