Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti za 7. – 9. razred, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2020 / 2021

Predmet Razred
1. Italijanščina 1 2 3 (II 1 2 3) 7., 8., 9.
2. Likovno snovanje II III (LS 2 3) 7., 8., 9.
3. Načini prehranjevanja (NPH) 9.
4. Obdelava gradiv: Les (OGL) 7., 8., 9.
5. Obdelava gradiv: Kovine (OGK) 8., 9.
6. Logika 1/2 7., 8., 9.
7. Ples – dekleta (PLE) 7.
8. Poskusi v kemiji (POK) 9.
9. Šport za sprostitev (ŠSP) 8.
10. Življenje človeka na Zemlji 8.
11. Verstva in etika 3 (VE 3) 9.
12. Elektrotehnika (ELE) 8., 9.
13. Multimedija (MME) 7., 8.
14. Šport za zdravje (ŠZZ) 9.
15 Izbrani šport: Gimnastika 7.
16. Sodobna priprava hrane (SPH) 7.
17. Obdelava gradiv: Umetne snovi (OGU) 7. – 9.
18. Organizmi v naravi in umetnem okolju 7. – 9.
19. Robotika v tehniki (RTV) 8., 9.
20. Vezenje (VEO) 8.
21. Retorika (RET) 9.

Neobvezni izbirni predmeti za 1., 4., 5. in 6. razred, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2020/2021

1. Angleščina 1. razred
2. Italijanščina 4. – 6. razred
3. Računalništvo 5. razred
4. Tehnika 5. – 6. razred
5. Umetnost 5. – 6. razred
Dostopnost