Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

 

Tekmovanja

Vrsta   Šolsko   Regijsko   Državno
Logika 26. 9. 2019 19. 10 2019
Mat – Vegovo priznanje  19. 3. 2020 18. 4. 2020
FIZ – Stefanovo priznanje 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
KEM – Preglovo priznanje 20. 1. 2020 4. 4. 2020
BIO – Proteusovo priznanje 16. 10. 2019 29. 11. 2019
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 11. 10. 2019 16. 11. 2019
Geografija 11. 12. 2019 7. 3. 2018 17. 4. 2020
Zgodovina 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020
SLO – Cankarjevo priznanje  12. 11. 2019  9. 1. 2020 7. 3. 2020
Angleščina – 8. razred 21. 10. 2019 25. 11. 2019
Angleščina – 9. razred 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020
Angleška bralna značka (6. – 9. razred)
Italijanščina  jan./feb. 2020
Italijanska bralna značka
Robotika – robosled  april 2020
Bober 11. – 15. 11. 2019 18. 1. 2020
Vesela šola  11. 3. 2020  8. 4. 2020
predtekmovanje za TV kviz Male sive celice – 7. razred  18. 9. 2019
Tekmovanje v znanju naravoslovja 5. 2. 2020
30. državni festival Turizmu pomaga lastna glava mar./april 2020
Ciciveselošolski dan  april 2020
Festival Labirint; Praktične rešitve – pridi, naredi in pokaži marec 2020
“Zlata kuhalnica” april 2020 maj 2020