Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2023/24 lahko učenci bodočih 4., 5. in 6. razreda izberejo naslednje neobvezne izbirne predmete:

4. razred:
ITALIJANŠČINA  (N2I)                                                *2 uri/teden*
 
5. razred:
ITALIJANŠČINA  (N2I)  – nadaljevalna skupina      *2 uri/teden*
TEHNIKA  (NTE)
RAČUNALNIŠTVO  (NRA)
ŠPORT (NŠP)
UMETNOST  (NUM)
 
6. razred:
ITALIJANŠČINA  (N2I)  – nadaljevalna skupina     *2 uri/teden*
TEHNIKA  (NTE)
RAČUNALNIŠTVO  (NRA)
UMETNOST  (NUM)
ŠPORT (NŠP)

Neobvezni izbirni predmet bo umeščen v urnik  v preduri ali po končanem obveznem pouku.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Neobvezni izbirni predmet lahko učenec zamenja vsako leto, če to želi, lahko pa nadaljuje pri

istem predmetu do vključno 6. razreda.

S poukom italijanščine v 5. in 6. razredu lahko nadaljujejo samo tisti učenci, ki so ta predmet obiskovali že v 4. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti,  torej se znanje

učencev  tudi pri teh predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne  ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava  enako kot pri obveznih

predmetih. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Prijavo bomo izvedli na daljavo (elektronsko), in sicer preko spletne aplikacije eAsistent za starše modul Izbirni postopek.  Modul bo odprt od  četrtka, 1. junija  do srede, 7. junija 2023. Po tem datumu bo rok prijave zaprt. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden od staršev osnovni brezplačni paket eAsistent.

Navodila si lahko ogledate v videoposnetku na spletnem naslovu https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs. Če boste še vedno imeli težave s prijavo, pišite na .

Dostopnost