Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

V šolskem letu 2022/23 bomo učencem 4., 5. in 6. razreda ponudili neobvezni izbirni predmet ITALIJANŠČINO (dve uri na teden).

 4. razred:
 ITALIJANŠČINA  (N2I) 
  
 5. razred:
 ITALIJANŠČINA  (N2I)  – nadaljevalna skupina
  
 6. razred:
 ITALIJANŠČINA  (N2I)  – nadaljevalna skupina

 Predstavitev predmeta si lahko ogledate tukaj.

Neobvezni izbirni predmet bo umeščen v urnik  v preduri ali po končanem obveznem pouku.

Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet,  ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem  letu.

Neobvezni izbirni predmet lahko učenec zamenja vsako leto, če to želi, lahko pa nadaljuje pri istem predmetu do vključno 6. razreda.

S poukom italijanščine v 5. in 6. razredu lahko nadaljujejo samo tisti učenci, ki so ta predmet obiskovali že v 4. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje učencev  tudi pri teh predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne  ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava  enako kot pri obveznih predmetih. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Starši prijavo otroka k neobveznemu izbirnemu predmetu sporočite razredničarki na obrazcu (doc, pdf) najkasneje do petka, 27. maja 2022.

Dostopnost