Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Spoštovani starši!

V šolskem letu 2020/21 bomo učencem od 4. do 6. razreda ponudili neobvezne izbirne predmete:

ITALIJANŠČINA ( dve uri na teden),

TEHNIKA ( eno uro na teden),

UMETNOST (eno uro na teden)

RAČUNALNIŠTVO (eno uro na teden).

  4. razred:
 1.   ITALIJANŠČINA (N2I)
 
  5. razred:
 1.   ITALIJANŠČINA  (N2I)  – nadaljevalna skupina
 2.   TEHNIKA (NTE)
 3.   RAČUNALNIŠTVO (NRA)
 4.   UMETNOST (NUM)
 
  6. razred:
 1.   ITALIJANŠČINA  (N2I)  – nadaljevalna skupina
 2.   TEHNIKA (NTE)
 3.   UMETNOST (NUM)

 

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka  neobveznih izbirnih predmetov  tedensko.

Neobvezni izbirni predmet  bo umeščen v  njegov  urnik  v preduri ali po končanem obveznem  pouku.

Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet,  ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem  letu.

Neobvezni izbirni predmet lahko učenec zamenja  vsako leto, če to želi, lahko pa nadaljuje pri istem predmetu do vključno 6. razreda.

S poukom italijanščine v 5. in 6. razredu lahko nadaljujejo samo tisti učenci, ki so ta predmet obiskovali že v 4. razredu.

 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti,  torej se znanje učencev  tudi pri teh predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami, zaključne  ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava  enako kot pri obveznih predmetih. Vsako odsotnost  morajo  starši opravičiti.

Starši prijavo otroka k neobveznemu izbirnemu predmetu sporočite razredničarki po elektronski pošti do petka, 29. maja 2020.

Dostopnost