Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Uživajmo v zdravju

Celoten naziv projekta je »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega  sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju«.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je sredstva za projekt dobil preko Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 na področju razpisa Pobude za javno zdravje, področje razpisa Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
S projektom želimo slediti splošnemu cilju projekta, to je zmanjšanje in preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
Dodatni cilj je vzpostaviti dobre medsebojne povezave in sodelovanje med šolstvom, primarnim zdravstvom na vseh nivojih (NIJZ in ZD Nova Gorica) in lokalno skupnostjo(MONG).
S projektom bomo testirali in evalvirali inovativne pristope, modele, ukrepe in rešitve ter jih nato predlagali v sistemsko nacionalno umestitev.
V sklopu projekta v šolskem letu 2016/17 ohranjamo vse dejavnosti, ki se navezujejo na gibanje in prehrano (Minuta za zdravje, Pešbus, Zdrav življenjski slog, ND na temo gibanja in prehrane, Spodbujanje kulture prehranjevanja…)
V drugi triadi uvajamo gibalni odmor za učence, ki se bo organizirano odvijal enkrat tedensko 15 min po razredni uri.
Poskusno uvajamo minuto za zdravje za zaposlene.
Izpeljane bodo delavnice, predavanja in meritve na temo zdrave prehrane in gibanja za učence, starše in zaposlene.
Uporabljali bomo spletno aplikacijo Moj SLO-fit (analiza ŠVK in zdravstvena priporočila).

Uradna spletna stran projekta: www.uzivajmovzdravju.si/

Dostopnost