Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

EKO šola

Ena je Zemlja, eden je svet. In je življenje brezkončnih let.

Pot življenja nas uči in bogati, vedno znova in znova, da vsak zemlji podari, kar si njeno srce najbolj želi. Lahko je le modrost ali razigrana norost, lahko je belo, lahko je črno, lahko je kalček ali zrno.

Glavna načela EKO šole:

  • povezovanje naravoslovnih in družboslovnih vidikov ob posamezni temi,
  • dejavnosti, usmerjene v prihodnost, iskanje in utemeljevanje,
  • povezovanje spoznavnih in čustvenih, etičnih in estetskih vidikov,
  • okoljski problemi domačega kraja.

V mednarodni projekt EKO ŠOLE smo vključeni že 15 let in potrditev našega dela je vsakoletni prejem EKO zastave.

Še naprej bomo skrbeli za urejenost okolice šolske stavbe, učilnic in hodnikov.

Starše bomo vključevali v začrtane projekte, organizirali roditeljske sestanke, na katerih poudarjamo pomen medsebojnih odnosov, iskali rešitve za probleme mladostnikov.

Sodelujemo z raznimi društvi, organiziramo zbiralne akcije, mladi raziskovalci že leta v raziskovalnih nalogah opisujemo probleme v mestu Nova Gorica in dajemo predloge za njihovo odpravo.

Delo bomo še naprej predstavljali v raznih medijih (televizija, časopisi, revije, zloženke …).

Vključeni smo v pilotski projekt Zbiranje tetrapak odpadkov, ki poteka v sodelovanju z organizacijo Slopak in Tetrapak.

Projekt je namenjen vsem učiteljem, učencem in staršem, vodji sta Iris Mohorič in Tarin Turk Cink, traja pa celo šolsko leto.

Dostopnost