Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si


V ponedeljek se ponovno prične šola za vse učence, žal ne v šolskih klopeh, pouk bomo izvajali na daljavo.
Učenci predmetne stopnje (6. do 9. razred) so pouk na daljavo izvajali že pred počitnicami, učitelji so že vzpostavili stik z učenci. V ponedeljek bodo nadaljevali s poukom na daljavo.

Z učenci 1. triletja bodo razredničarke stopile v stik preko e-pošte staršev, učence 4. in 5. razreda bodo razredničarke direktno obvestile preko njihove e-pošte.

O načinu dela oz izvajanja pouka na daljavo, boste obveščeni preko razrednikov oz učiteljev posameznega predmeta.

V primeru težav pri dostopu v spletne učilnice so obrnite na suzanah@osms.si, pri težavah z eAsistentom se obrnite na pomoč preko njihove spletne strani.

Če potrebujete računalniško opremo oz dostop do interneta, vam bo v pomoč socialna delavka Liljana Sulič na tel. številki 05 335 8105 oz preko e-pošte sss-socprob.osngmstr@guest.arnes.si.

V primeru vaših osebnih stisk zaradi učenja na domu oz stisk vaših otrok vam bodo v pomoč v šolski svetovalni službi. Kontakti so v publikaciji oz na spletni strani.

ŠOLSKA PREHRANA
Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).
Obrok pripravlja Vrtec Nova Gorica, dostavijo ga pripadniki Civilne zaščite NG.

Prijavo za subvencionirani topli obrok lahko oddate preko spletnega obrazca na povezavi “Prijava na šolsko prehrano“.

Dostopnost