Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Dragi učenci, spoštovani starši.

 

V torek, 1. septembra 2020, se pričenja pouk v novem šolskem letu. Žal šolsko leto 2020/2021 ne bo enako začetkom šole iz preteklih let. Po navodilih Ministrstva za šolstvo bomo pouk začeli v skladu s šolskim koledarjem z »modelom B«, to je model, ki smo ga izvajali že v mesecu juniju in je sedaj še bolj natančno opredeljen. Učenci boste večino pouka v matičnih učilnicah, prehajali boste samo pri izbirnih predmetih ter pri pouku v nekaterih specialnih učilnicah. Podrobnosti boste učenci izvedeli na prvi šolski dan, staršem ga bomo predstavili na roditeljskih sestankih. V tem trenutku načrtujemo, da bomo roditeljske sestanke izpeljali na šoli, brez uvodnega skupnega srečanja, z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov ter priporočil. O vseh spremembah oz novostih boste pravočasno obveščeni.

 

Vsi zaposleni na šoli se bomo prizadevali, da bomo učencem zagotovili varno, zdravo in vzpodbudno učno okolje.

 

PRVI ŠOLSKI DAN

 

Podružnična šola Ledine

 

Prvi razred

 

Učenci prvega razreda pridejo v šolo skupaj s starši ob 10. uri. Zbirno mesto za starše in učence bo na šolskem notranjem igrišču.

 

Drugi razred

 

Učenci drugega razreda pridejo v šolo ob 8. uri skozi zadnji vhod, na igrišču.

 

Tretji in četrti razred

 

Učenci tretjega in četrtega razreda pridejo v šolo ob 8. uri skozi  glavni vhod.

 

Učenci 2., 3. in 4. razreda prinesejo s seboj  šolsko torbo, šolske copate in označene vse šolske potrebščine. V učilnice prvi dan vstopajo obuti.

 

Pri vstopu naj bodo pozorni na ustrezno razdaljo (talne označbe), učenci naj vstopajo posamično ter si ob vstopu v šolo razkužijo roke.

 

Zanje bo organizirano podaljšano bivanje od 11.45 do 16.15, dopoldanska malica in kosilo.

 

Jutranjega varstva in popoldanske malice na ta dan ne bo.

 

Šola bo odprta od 7.30.

 

Matična šola

 

Zbirno mesto za učenca 4.a in 4.b razreda ter za vse 5. razrede bo ob 8. uri na dvorišču med športno dvorano in šolo, vhod na dvorišče je z Rejčeve ulice. Učence bodo pričakale razredničarke ob tablah z napisom oddelka.

 

Zbirno mesto za učence 6. razreda bo ob 8. uri na šolskem atriju med Gimnazijo in osnovno šolo, vhod z Delpinove ulice. Učence bodo pričakale razredničarke ob tablah z napisom oddelka.

 

Učenci od 7. do 9. razreda pridejo na šolo ob 8:30. Ob prihodu naj se ne zadržujejo na dvorišču ali hodnikih, ampak takoj odidejo v matične učilnice (priložen seznam), kjer jih bodo pričakali razredniki.

 

Pri vstopu pazijo na ustrezno razdaljo (talne označbe), učenci od 12 leta med gibanjem po šoli uporabljajo obrazno zaščitno masko, ob vstopu v šolo si razkužijo roke.

 

S seboj prinesejo copate, pisalo in beležko. Prvi  šolski dan bomo zaključili ob 12. uri. Dopoldanska malica bo organizirana za vse učence. Za učence 4. in 5. razreda bo organizirano tudi kosilo in podaljšano bivanje.

 

Učence od 6. do 9. razreda vkolikor to želijo, prijavite na kosilo najkasneje do 8. ure na prvi šolski dan .

 

V šolo lahko vstopajo samo zdrave osebe; učenci, zaposleni ter ostali obiskovalci po predhodni najavi.

 

Želimo vam prijeten začetek in uspešno šolsko leto.

MATIČNE UČILNICE ODDELKOV

Oddelek

Učilnica

Razrednik/razredničarka

4.A

Učilnica 3

Iris Mohorič

4.B

Učilnica 5

Jana Filej Bremec

5.A

Učilnica 9

Mirjam Vuga

5.B

Učilnica 8

Valentina Volk

5.C

Učilnica 7

Onorina Milost

5.D

Učilnica 4

Tarin Turk Cink

6.A

TJA-1

Marina Rabzelj

6.B

TJA-2

Jasmina Mikulič

6.C

FIZ

Hermina Ličen

6.D

GEO

Tanja Čutura

7.A

SLJ-1

Maja Maček

7.B

MAT-1

Jože Štrukelj

7.C

NAR

Martina Bratuž

7.D

DKE

Vasja Zajc

8.A

SLJ-2

Nina Rogelja

8.B

MAT-3

Petra Brankovič

8.C

TJA-3

Nataša Štrancar

9.A

ZGO

Andrej Minkuž

9.B

BIO

Tanja Batistič Poljšak

9.C

MAT-2

Tanja Kogoj

 

Prosimo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. Otroku ni bila odrejena karantena.
  3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
    s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

 

 

 

Dostopnost