Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

V nedeljo, 3. decembra 2023, praznujemo Ta veseli dan kulture. Obletnico rojstva
dr. Franceta Prešerna smo na razredni stopnji obeležili tudi na naši šoli. V petek, 1.
decembra, so učiteljice prvo šolsko uro namenile pogovoru o kulturi in izpostavile
njen pomen v vsakdanjem življenju. S kulturo, kot načinom življenja, se najprej
seznanimo v družini, kjer se naučimo vrednot, bontona in socialnih veščin. Kultura
postane del nas in pomembno je, kako se v družbi kulturno tudi vedemo. Na naši šoli
se srečujejo učenci različnih kultur in prav je, da se tega zavedamo, saj je ravno
medkulturnost tista, ki nas lahko bogati, če je le osnovana na trdih temeljih
spoštljivega odnosa, strpnosti in kulturnega dialoga med posamezniki. Nekako tako,
kot je v svojih pesmih že pisal naš največji pesnik dr. France Prešeren, o katerem
učenci že veliko vedo. Svoje znanje o izvoru in pomenu prihajajočega praznika so
namreč pokazali pri reševanju nagradnega kviza. Veliko znanja in kanček sreče pri
žrebu sta tokrat imela učenka Mia Kobal iz 4. c in Liam Lukežič iz 5. c, ki sta prejela
tudi simbolično darilo. Čestitamo!

Napisala: Jasna Černic

Dostopnost