Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

»LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE«

V tednu od 14. do 18. novembra 2022 smo na Osnovni šoli Milojke Štrukelj in podružnični šoli Ledine obeležili 16. november – mednarodni dan strpnosti. Pod okriljem izobraževalnega centra Eksena, smo se učitelji z učenci pridružili projektu MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, v okviru katerega smo pri učnih urah izpeljali različne delavnice na temo »Lepa beseda lepo mesto najde«.

V 1. razredih so učiteljice preko zgodbe Miška želi prijatelja, pisateljice Nine Mav Hrovat, pripovedovali o lastnih izkušnjah zavrnitve prijateljstva in se poglobili v razmišljanje kdo je pravi prijatelj. Nadaljevali so s socialnimi igrami za krepitev medosebnih odnosov in prijateljstva. V času podaljšanega bivanja so učenci z  velikim zanimanjem sprejeli »škatlico strpnosti«, v katero so dali listke z imeni vseh učencev. Vsak učenec je izžrebal ime sošolca in zanj oblikoval nekaj lepih misli. Rdečo nit – Lepa beseda – so povezali in jo likovno upodobili v Mavrico lepih misli.

V 2. razredih so se o prijaznosti pogovarjali po branju zgodbe Edith Schreiber Wicke: Ko so bili krokarji še pisani. Učiteljice so učence povabile k skupni igri in likovnem ustvarjanju.  Z voščenko so napisali prijazne besede in jim z vodenimi barvami pričarali čudovito ozadje.

V 4. razredih so se učiteljice z učenci pri razredni uri in v času podaljšanega bivanja pogovarjale o moči, ki jo imajo izgovorjene besede. S pomočjo socialnih iger so uvedle pojem strpnost, ki je učencem sicer poznan, a težko dojemljiv. Po nevihti možganov je na tabli nastal miselni vzorec z besedami, ki so jih učenci domiselno uporabili eni za sestavo misli, ki so jih zapisali na odtise svojih dlani, drugi za sestavo likovnih pesmi. Ob koncu tedna je na tabli nastala barvita podoba metulja in razstava likovnih pesmi.

V 5. razredih so učiteljice, po pogovoru o pomenu strpnosti, izpeljale delavnico, v kateri so učenci drug za drugega iskali prijazno besedo. Z zbranimi besedami so se nato poigrali z WordArtovim programom in izdelali personalizirane napise, v katerih so bile okoli posameznikovega imena zapisane vse njegove pozitivne lastnosti.

Tudi na predmetni stopnji sta slavistki pri pouku poglobili pomen strpnosti med učenci. Učiteljici sta preko videoposnetkov in slik spodbudili učence h kritičnem mišljenju o prikazani vsebini ter jih izzvali k debatiranju in izmenjavi lastnih izkušenj. Na razredni uri so skozi razredno problematiko, predvsem konflikte, navajali primere reševanja sporov v luči strpnosti in spoštovanja drug drugega.

Dan strpnosti je na naši šoli prerasel v teden strpnosti. V tem času smo si vsi  prizadevali bolje ozavestiti pomen strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Zapisala: Jasna Černic

Dostopnost