Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE

Organizacija Združenih narodov (OZN) za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1995 svečano sprejela Deklaracijo o načelih strpnosti, z namenom, da države članice sprejmejo »vse pozitivne ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje strpnosti v naših družbah, ker strpnost ni samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujnost za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh ljudi«. V tej deklaraciji je UNESCO 16. november razglasil za MEDNARODNI DAN STRPNOSTI: »Z namenom ozaveščanja javnosti, poudarjanja nevarnosti nestrpnosti in odzivanja z obnovljeno zavezo in delovanjem v podporo promocije in izobraževanja o strpnosti svečano razglašamo 16. november za vsakoletni mednarodni dan strpnosti«.

V izobraževalnem centru Eksena so za vzgojno-izobraževalne ustanove pripravili prav poseben projekt: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, skozi katerega lahko vrtci, osnovne in srednje šole en dan v šolskem letu dajo strpnosti še dodatno mesto in jo še posebej izpostavijo ter spodbudijo medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje.

Tako smo se na Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica, skupaj s podružnično šolo Ledine pridružili projektu in temu namenili celoten teden od 14.–18. 11. 2022. Tema letošnjega projekta je: LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE.

Na delavnici (pri razredni uri) smo se učitelji z učenci najprej pogovorili o strpnosti in nestrpnosti, zatem pa so učenci ustvarjali pisne in likovne izdelke na to temo, ki bodo razstavljeni na panojih po obeh šolah, najboljši izdelki pa bodo izbrani za osrednjo nacionalno skupno razstavo izbranih izdelkov, kjer bo natečajna komisija izbrala najbolj ekspresivne likovne in pisne izdelke učencev in jih nagradila s svečano plaketo.

Mentorici Jasna Černic in Barbara Markič Gerbec

Dostopnost