Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Na osnovni šoli Milojke Štrukelj že vrsto let pri učencih privzgajamo zdrav življenjski slog s:

Spodbujamo uživanje sadja in zelenjave v sklopu Sheme šolskega sadja in zelenjave- sadje ali zelenjava je pri vsakem obroku, ki ga otrok dobi v  šoli. Prehrano, ki jo pripravljamo na šoli redno spremlja NIJZ

  • spodbujanjem gibanja, tako v sklopu rednih ur športa, kot tudi z gibalnimi odmori
  • pitjem vode. V šolskem letu 2022/23 smo postali tudi Vodna šola. Na Vodni šoli učence spodbujamo k pitju vode v času pouka, v vodnih odmorih.

Učenci so v začetku šolskega leta dobili bidončke za vodo, vodo si lahko natočijo v vsakem razredu in vodo pijejo pred ali po vsaki šolski uri ter pri kosilu.

Pitje vode prispeva k boljšemu počutju otroka (hidracija telesa), s tem pa tudi k boljšim učnim rezultatom. S pitjem vode in ne sladkih pijač, prispevamo tudi k preprečevanju debelosti. Z uporabo bidončkov prispevamo tudi k manjšemu onesnaževanju okolja s plastiko, saj na šoli ne uporabljamo več plastičnih lončkov. Iz ekonomskega vidika je pitje vode iz pipe cenejše kot kupovanje ustekleničene vode ali drugih pijač.

( http://www.waterschools.eu/si/kaj-je-vodna-sola  )

Dostopnost