Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Pozdravljeni učenci!

Tudi naša država v teh prazničnih dneh obeležuje pomemben dogodek v svoji zgodovini. 30 let je že, odkar so se prebivalci Slovenije odločali, ali želijo živeti v samostojni državi.

Do leta 1990 je bila Slovenija del Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bila večnacionalna država šestih republik. Glavni povezovalni člen je bil predsednik države Josip Broz Tito, ki je državo vodil do smrti leta1980. Sčasoma so začele republike zahtevati večjo suverenost ter spoštovanje in uveljavljanje človekovih pravic. Aprila 1990 so bile izvedene prve demokratične in večstrankarske volitve po drugi svetovni vojni. Na volitvah so zmagale stranke, povezane v Demokratično opozicijo Slovenije, DEMOS.

Na začetku decembra 1990 je Skupščina Republike Slovenije sprejela določitev, da bo plebiscit potekal na nedeljo, 23. decembra 1990. Na glasovnici je bilo zapisano ‘Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?‘. Slovesna razglasitev rezultatov plebiscita je potekala na seji Skupščine Republike Slovenije 26. decembra 1990

Plebiscita se je udeležilo več kot 93 % volivcev, med katerimi je “ZA” samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 88,2 % vseh takratnih volilnih upravičence oz. 95 % tistih, ki so se udeležili plebiscita. 

V spomin na ta dogodek obeležujemo državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti. Do razglasitve samostojne in neodvisne države je preteklo še 6 mesecev. Prihodnje leto bomo 25. junij obeležili 30 let samostojne in neodvisne države. O tem dogodku pa bomo več izvedeli na koncu šolskega leta.

Lahko pa si ogledate filmček o plebiscitu z nagovorom predsednika Republike Slovenije: https://www.zbralismopogum.si/plebiscit.html

Ustanovitelji Demosa
Glasovnica
Plebiscit, 23. december 1990
Razglasitev rezultatov plebiscita, 26. december 1990
Dostopnost