Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Vrtcem Nova Gorica, osnovnimi šolami v Mestni občini Nova Gorica ter Mladinskim centrom Nova Gorica, v naslednjem tednu organizira varstvo za predšolske otroke in učence osnovnih šol do vključno 5. razreda, ki je namenjeno staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. Model smo dorekli skupaj s sodelujočimi, posvetovali pa smo se tudi z dr. Markom Vudragom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica in sledili navodilom države.

Za predšolske otroke bo poskrbljeno v vrtcih v Novi Gorici, Solkanu, Šempasu, Dornberku in Braniku, po potrebi pa tudi v Čepovanu, kjer zaenkrat ni izkazanih potreb po varstvu. Odločitvi za več lokacij smo sledili z namenom, da se v največji možni meri zmanjša tveganje za širitev okužbe z virusom SARS CoV-2. V posamezni skupini bo največ 5 otrok ter vzgojitelj/ica. Vsaka skupina bo imela svoj prostor oziroma igralnico, med posameznimi skupinami ne bo prihajalo do stikov, vzgojitelji/ice pa bodo nosili/e zaščitne maske. Poslovni časi vrtcev ostajajo nespremenjeni, organizirana bo prehrana otrok v tem času.

Zainteresirani starši lahko informacije pridobijo neposredno pri ravnateljih/icah, katerih kontakte objavljamo spodaj.

Za učence osnovnih šol do vključno 5. razreda bo varstvo organizirano v Mladinskem centru Nova Gorica v njihovih prostorih na naslovu Bazoviška ulica 4 v Športnem parku v Novi Gorici. Oblikovane bodo skupine do 5 otrok, za katere bodo skrbeli mentorji. Varstvo bo organizirano od 7.00 do 16.15. Tudi v primeru varstva učencev ne bo prihajalo do mešanja skupin, zainteresirani starši pa lahko informacije pridobijo neposredno v Mladinskem centru Nova Gorica, katerega kontakt prav tako objavljamo spodaj.

Podžupan Mestne občine Nova Gorica Simon Rosič je ob tem povedal: “Varstvo je prioritetno namenjeno varstvu otrok za tiste starše, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države oziroma za starše, ki imajo v danih razmerah nepremostljive težave z organizacijo varstva otrok. Vsekakor bomo prisluhnili vsaki potrebi staršev ter poskušali najti rešitev”.

Navedeni sistem varstva otrok bo potekal v obdobju od 26. do 30. oktobra 2020, v naslednjih tednih pa se bomo ustrezno prilagajali epidemiološki situaciji.

– Vrtec Nova Gorica: Aja Trudn, ravnatelj.vng@guest.arnes.si, 031 764 559
– OŠ Frana Erjavca Nova Gorica: Lara Brun, lara.brun@os-franaerjavca.si, 041 320 910
– OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica: Janez Kobe, janezk@osms.si, 041 554 239
– OŠ Solkan: Marijan Kogoj, marjan.kogoj@guest.arnes.si, 041 503 591
– OŠ Šempas: Zarja Honn Marc, zarja.honn-marc@guest.arnes.si, 041 771 448
– OŠ Dornberk: Dragica Vidmar, dragica.vidmar@guest.arnes.si, 031 703 278
– OŠ Branik: Davorin Majhenič, davorin.majhenic@os-branik.si, 041 906 581
– OŠ Čepovan: Branka Ušaj, os.cepovan@guest.arnes.si, 041 908 489
– OŠ Kozara Nova Gorica: Edvard Vrabič, edvard.vrabic@os-kozara.si, 031 669 707
– Mladinski center Nova Gorica: Ana Raganzini, ana.raganzini@mc-novagorica.si, 040 234 423.

Dostopnost