Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI!

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se pričenja pouk v šolskih prostorih tudi za učence 4. in 5. razredov. Pouk se bo odvijal po urniku, v njihovih matičnih učilnicah.

Učenci 1., 2. in 3. razredov, ki so bili od 18. 5. 2020 deljeni v dve skupini, pričenjajo s ponedeljkom pouk po običajnem urniku in brez delitev v skupine v matičnih učilnicah oddelkov. Učenci 3.a, 3.b in 3.c se z matične šole vrnejo na POŠ Ledine.

Učenci 9. razredov bodo imeli v ponedeljek in v torek pouk po sedanjem urniku v heterogenih skupinah. V sredo, 3. 6. 2020 bodo pouk obiskovali po oddelkih in ne več po skupinah.

Učenci 6., 7. in 8. razredov pričnejo s poukom v sredo, 3. 6. 2020 prav tako v matičnih učilnicah. Učenci v času pouka učilnic ne bodo menjali.

Podrobna navodila o poteku pouka vam bodo posredovali razredniki. Priporočila NIJZ so objavljena na povezavi: Higienska priporočila za osnovne šole.

Prihod v šolo: Starši v šolo ne vstopate. Učenci od 4. do 8. razreda naj imajo obvezno s seboj izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (izjava o zdravstvenem stanju). Odprta bosta oba vhoda v šolo.

Učenci naj ob prihodu v šolo upoštevajo varnostno razdaljo. Ob vstopu naj si razkužijo roke. Mask učenci ne potrebujejo od 1. do 6. razreda ne potrebujejo. Učenci 7., 8. in 9. razredov jih nosijo ob prihodu v šolo ter med gibanjem po šoli. V šoli bodo usmerjeni v svoje učilnice. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, učence ne bomo delili v skupine. Naj vas opozorimo, da do nadaljnjega učenci ne nosijo nobene hrane v šolo. Šolskih copat ne potrebujejo.

Pouk: Potekal bo potekal po običajnem urniku. V prvem tednu ne bomo izvajali izbirnih predmetov. S seboj naj prinesejo vse šolske potrebščine, ki jih bodo potrebovali. Priporočamo, da jih potem puščajo v šoli.

Za učence od 1. do 5. razreda bo organizirano jutranje varstvo.

Kosilo: Od 1. 6. 2020 so učenci od 1. do 8. razreda prijavljeni na vse obroke, ki so jih koristili pred epidemijo (malica, kosilom, popoldanska malica). Za učence 9. razredov bomo upoštevali prijave, ki so jih podali ob ponovnem prihodu v šolo, 18. 5. 2020. V primeru, da obrokov učenci ne bodo koristili, jih starši v predpisanemu roku odjavite v računovodstvu.

Odhod domov:    Podaljšano bivanje bo organizirano po ustaljenemu urniku. Učenci se po zaključku pouka oz podaljšanega bivanja naj ne zadržujejo na šoli. Če pridete po otroka starši, ga počakate pri istih vratih, kot je zjutraj vstopil v šolo. Učenec bo sam prišel do vrat.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe bomo na šoli prednostno usmerili v:

  • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.
  • V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.
  • Bolni otroci naj ostanejo doma.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik, zato bomo učence redno opozarjali na izvajanje le teh.

Ob ponovnem zagonu pouka bo tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno poskusite zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu –kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

 

Dostopnost