Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica se je septembra 2016 prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za program Popestrimo šolo 2016-2021. Prijava je bila uspešna in s tem se je novembra 2016 na šoli začelo izvajanje dejavnosti v sklopu projekta. Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Vse vsebine in dejavnosti v sklopu projekta so usmerjene k uspešnejšemu odkrivanju močnih področij pri učencih in razvijanju znanja, spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost. Vse dejavnosti so brezplačne.

Poleg učencev imajo tudi strokovni in vodstveni delavci možnost za razvijanje že pridobljenih kompetenc na različnih delavnicah, tečajih, oz. usposabljanjih.

IZVEDBA PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2017-2018, DEJAVNOSTI NAMENJENE UČENCEM:

1. KROŽEK KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA
Dejavnost je namenjena učencem 3. in 4. razreda. Kamišibaj je gledališka zvrst, ki prihaja z Japonske. V japonščini kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Pripovedovalec oz. kamišibajkar stoji ob malem lesenem odru in pripoveduje zgodbo skozi slike. Te prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi. 
Učimo se interpretacije literarnih oz. avtorskih besedil, sestavljanja scenosleda, izražanja skozi sliko in glasbo ter javnega nastopanja. 
 Dejavnost poteka dvakrat na teden na matični šoli (torek in petek) in enkrat na podružnični šoli (sreda).
Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov, prof. ter multiplikatorka

2. SREČANJE S TERAPEVTSKIM PAROM, v sodelovanju z Zavodom PET
Dejavnost je namenjena učencem od 1. do 3. razreda. Učence, ki bi imeli koristi od programa (največ 6 učencev), predlagajo razredničarke.
Na srečanjih vodnica bere skupaj z učenci, medtem ko terapevtski pes pozorno posluša. Pripravi tudi različne dejavnosti, skozi katere otroci nagovarjajo psa, mu dajejo ukaze, mu zaupajo svoje občutke. Branje terapevtskem psu je blagodejno za otroke in njihovo samozavest, saj pes ne obsoja, ne komentira, le posluša. Otroci ob tem spoznavajo terapevtske pse, delo z njimi ter primerno obnašanje ob/do njih. Multiplikatorka vodi dnevnik in spremlja napredek vsakega otroka. 
Dejavnost poteka dva torka na mesec (vsakih 14 dni) na podružnični šoli.
Dejavnost izvajajo: vaditeljica Alenka Gorjan, terapevtski kuža Fjodor (Zavod PET) in Danijela Manoilov

3. DELAVNICE UČENJA UČENJA
Dejavnost je namenjena učencem na predmetni stopnji. Učence, ki bi imeli koristi od dejavnosti, predlagajo učitelji, ki otroka učijo, socialna delavka ali psihologinja.
Dejavnosti so oblikovane za vsakega učenca oz. skupino posebej, namen pa je izpostaviti močna področja učencev, spodbuditi povezave med več možganskimi centri, razmišljanje o več možnih rešitvah na problem ter osredotočanje kreativne energije. Poleg tega se učimo veščin uspešne komunikacije, javnega nastopanja in ciljne naravnanosti.
Dejavnost poteka večkrat na teden na matični šoli. 
Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov, prof. in multiplikatorka

4. PODJETNIŠKI KROŽEK, v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom
Dejavnost je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Učimo se iskanja rešitev za vsakdanje probleme s pomočjo kreativnega (divergentnega) razmišljanja in timskega dela. Učimo se razvijanja poslovne ideje, izdelave poslovnega modela in razvijanja inovativnega produkta. Pripravljamo se na vseslovensko tekmovanje POPRI.  Spoznavamo tehnološke parke, njihovo funkcijo v družbi, njihovo poslanstvo, podjetnost, trajnostno naravnanost ter koncept start-up podjetništva.
Dejavnost poteka enkrat na teden na matični šoli, ob četrtkih.
Dejavnost izvajata: predstavnica Primorskega tehnološkega parka ter Startup Community Builder Sanja Gorjan in Danijela Manoilov

5. POSEBNI DOGODKI
Tematske dejavnosti, kot so delavnice ali predavanja, v sklopu različnih dogodkov (Teden otroka, Dan za spremembe, itd.), v sklopu taborov, ki jih organizira šola ter natečajev.

 

IZVEDBA PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2016-2017:

1. KROŽEK KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

Delo v skupinah

Dejavnost je namenjena učencem 3. razreda. Kamišibaj je pripovedovanje ob slikah na malem odru. Pripovedovalec oz. kamišibajkar stoji ob malem lesenem odru. Ob pripovedovanju zgodbe v odru menja slike, na katerih vzporedno s pripovedovanjem teče zgodba. Slike prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi.

Pri krožku se učimo interpretacije literarnih oz. avtorskih besedil, sestavljanja scenosleda, izražanja skozi sliko, izražanja skozi glasbo in javnega nastopanja.

Dejavnost poteka dvakrat na teden, ob četrtkih za 1. skupino in petkih za 2. skupino.

Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov, prof. ter multiplikatorka

2. SREČANJE S TERAPEVTSKIM PAROM, v sodelovanju z Zavodom PET

Delo z manjšo skupino učencev (največ 6 otrok)

Dejavnost je namenjena učencem od 1. do 3. razreda. Učence, ki bi imeli koristi od programa, predlagajo razredničarke.

Na srečanjih vodnica bere zgodbe, oz. bere skupaj z učenci, medtem ko terapevtski pes pozorno posluša. Skozi dejavnost razvijamo razumevanje napisanih besedil, njihovo uporabo in razmišljanje o njih. Branje terapevtskem psu je blagodejno za otroke in njihovo samozavest, saj pes ne obsoja, ne komentira, le posluša.

Dejavnost poteka dvakrat na mesec (vsakih 14 dni), ob torkih.

Dejavnost izvajajo: vaditeljica Alenka Gorjan, terapevtski kuža Fjodor in Danijela Manoilov

3. DELAVNICE UČENJA UČENJA

Individualno delo z učenci oz. delo z manjšo skupino učencev

Dejavnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda. Učence, ki bi imeli koristi od dejavnosti, predlagajo učitelji, ki otroka učijo, socialna delavka ali psihologinja.

Dejavnosti so oblikovane za vsakega učenca oz. skupino posebej, njihov namen pa jeizpostaviti močna področja učencev. Skozi dejavnosti, ki spodbujajo povezave med več možganskimi centri (npr. skozi miselne uganke), se učimo razvijati asociativno mišljenje, medtem ko se skozi vaje kot so izvleči koncept izza znane ideje, ustvarjanje več alternativ in osredotočanje kreativne energije učimo lateralnega razmišljanja. Poleg tega se učimo veščin uspešne komunikacije, javnega nastopanja in ciljne naravnanosti.

Dejavnost poteka večkrat na teden. Učenci se o tem, kdaj bodo potekale učne ure, dogovorijo z multiplikatorko.

Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov, prof. in multiplikatorka

4. PODJETNIŠKI KROŽEK,v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom

Delo s skupino učencev

Dejavnost je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Učimo se iskanja rešitev za vsakdanje probleme s pomočjo kreativnega (divergentnega) razmišljanja in timskega dela. Učimo se razvijanja poslovne ideje, izdelave poslovnega modela in razvijanja inovativnega produkta. Pripravljamo se na vseslovensko tekmovanje POPRI. Spoznavamo tehnološke parke, njihovo funkcijo v družbi, njihovo poslanstvo, podjetnost, trajnostno naravnanost ter koncept start-up podjetništva.

Dejavnost poteka enkrat na teden, ob torkih.

Dejavnost izvajata: predstavnica Primorskega tehnološkega parka ter Startup Community Builder Sanja Gorjan in Danijela Manoilov

5. UREJANJE ŠOLSKEGA VRTA

Delo z manjšo skupino učencev

Dejavnost je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Učimo se obdelovati oz. urejati šolski zeliščni in zelenjavni vrt na podružnični šoli. Učimo se posredovati skrb za naravo in idejo trajnostne naravnanosti mlajšim otrokom (od 1. do 3. razreda).

Dejavnost poteka enkrat na teden, oz. glede na vremenske razmere

Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov

6. MULTISENZORNI TEČAJ ANGLEŠČINE IN ITALIJANŠČINE

Dejavnost je namenjena strokovnim in vodstvenim delavcem OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Frana Erjavca in OŠ Kozara

Namen tečajev je odpraviti zavore pri komunikaciji v tujem jeziku ter doživeti ga skozi vse čute, s tem pa izboljšati poznavanje jezika (pasivno ter aktivno rabo).

Dejavnosti potekata trikrat na teden; tečaj italijanščine ob ponedeljkih, tečaj angleščine ob torkih za 1. skupino in četrtkih za 2. skupino