eduroam logo

varna_sola_vabilo_08 shema_solskega_sadja_2 tom1 zdravasola safe_si_februar_2019 uzivajmo_v_zdravju_logo Znak_projekt sio2020_1 nama_poti_logo

safe.si

Na strani je 41 gostov in ni članov .

Predmetnik

Število ur na teden za posamezen predmet za prvo in drugo triletje:

  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred
Slovenščina 6 7 7 5 5 5
Matematika 4 4 5 5 4 4
Angleščina    2  2 2 3 4
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1
Glasbena vzgoja 2 2 2 1, 5 1, 5 1
Družba       2 3  
Geografija           1
Zgodovina           1
Spoznavanje okolja 3 3 3      
Naravoslovje           2
Naravoslovje in tehnika       3 3  
Tehnika in tehnologija           2
Gospodinjstvo         1 1, 5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3
Število predmetov 6 7 7 8 9 11
Število ur tedensko 20 23 24 23, 5 25, 5 25, 5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35
Oddelčna skupnost 0 0 0 0, 5 0, 5 0, 5
Dnevi dejavnosti            
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
Tečaji     Plavanje   Kolesarjenje  
Šola v naravi       naravoslovni teden po programu CŠOD: Črmošnjice: 22.1. - 26.1.2018 dva oddelka, 29.1. - 2.2.2018 dva oddelka plavanje, Cerkno
junij 2018
smučanje, Cerkno
jan. 2018


Število ur na teden za posamezen predmet za tretje triletje:

  7. razred 8. razred 9. razred
Slovenščina 4 3, 5 4, 5
Matematika 4 4 4
Angleščina 4 3 3
Likovna vzgoja 1 1 1
Glasbena vzgoja 1 1 1
Geografija 2 1, 5 2
Zgodovina 2 2 2
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 1 1  
Fizika   2 2
Kemija   2 2
Biologija   1, 5 2
Naravoslovje 3    
Tehnika in tehnologija 1 1  
Športna vzgoja 2 2 2
Izbirni predmet 1 2/1* 2/1* 2/1*
Izbirni predmet 2 1 1 1
(Izbirni predmet 3) (1)** (1)** (1)**
Število predmetov 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Število ur tedensko 27/28 27, 5/28, 5 27, 5/28, 5
Število tednov pouka 35 35 32
Oddelčna skupnost 0, 5 0, 5 0, 5
Dnevi dejavnosti      
Kulturni dnevi 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3
Tehniški dnevi 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5
Šola v naravi

naravoslovni teden po programu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: Dom Rak, Rakov Škocjan, 9.10. - 13.10.2017 dva oddelka, 16.10. - 20.10.2017 dva oddelka

   


* Vsi izbirni predmeti, razen italijanščine (2 uri), so eno uro tedensko v predmetniku. Učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov.
** S soglasjem staršev lahko učenci izberejo tudi tri ure izbirnih predmetov.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih - v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

Pouk v manjših učnih skupinah

8. in 9. razred
Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk skozi celo šolsko leto izvajali v manjših učnih skupinah.

Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.