eduroam logo

varna_sola_vabilo_08 shema_solskega_sadja_2 tom1 zdravasola safe_si_februar_2019 uzivajmo_v_zdravju_logo Znak_projekt sio2020_1 nama_poti_logo

safe.si

Na strani je 26 gostov in ni članov .

Dnevi dejavnosti

* Kulturni dnevi

* Naravoslovni dnevi

* Športni dnevi

* Tehniški dneviProgram kulturnih dni

1. razred - Teme Kraj Čas Nosilci
Sprejem prvošolcev na šoli 1. september 2017 razred./vzgojit.
Dan samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje na šoli 22. december 2017 razred./vzgojit.
Pustovanje na šoli 13. februar 2018 razred./vzgojit.
Dan državnosti, svečana podelitev spričeval na šoli 22. junij 2018 razred./vzgojit.
2. razred      
Dan samostojnosti in enotnosti, novoletno praznovanje na šoli 22. december 2017 razredničarke
Prešernov dan na šoli 7. februar 2018 razredničarke
Pustovanje na šoli 13. februar 2018 razredničarke
Dan državnosti, svečana podelitev spričeval na šoli 22. junij 2018 razredničarke
3. razred      
Sprejem prvošolcev na šoli 1. september 2017 razredničarke
Novoletno praznovanje in prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti na šoli 22. december 2017 razredničarke
Prešernov dan na šoli 7. februar 2018 razredničarke
Podelitev spričeval in proslava ob dnevu državnosti na šoli 22. junij 2018 razredničarke
4. razred      
Prvi šolski dan na šoli 1. september 2017 razredničarke
Dan zlatih knjig Nova Gorica september 2017 razredničarke
Šolski muzej Ljubljana junij 2018 razredničarke
5. razred      
Prvi šolski dan in slovenski kulturni praznik na šoli 1. sept. 2017 / 7. februar 2018 razredničarke
Kulturne prireditve na šoli po ponudbi razredničarke
Obisk Ljubljane Ljubljana maj 2018 razredničarke, CŠOD
6. razred      
Zakojca - Bevkova domačija Zakojca oktober 2017 učiteljice SLJ
Proslave in prireditve, ure branja Nova Gorica po ponudbi učiteljice SLJ, knjižničarka
Glasbena mladina, film, gledališka predstava Nova Gorica po ponudbi učiteljice SLJ, GUM
7. razred      
Obisk Gregorčičevega rojstnega kraja Vrsno september 2017 učiteljice SLJ
Proslave, film, gledališka predstava, glasbena mladina, ura branja Nova Gorica po ponudbi učiteljice SLJ, GUM, knjižničarka
Glasbena mladina, Cankarjev dom, muzej Ljubljana po ponudbi učiteljica GUM
8. razred      
Čopova rojstna hiša (program CŠOD) Žirovnica  17./18. oktober 2017 učiteljice SLJ
Proslave, prireditve, ure branja Nova Gorica po ponudbi učitelji, knjižničarka
Glasbena mladina, koncert, film, gledališka predstava Nova Gorica po ponudbi učiteljice SLJ, GUM
9. razred      
Proslave, prireditve, ure branja Nova Gorica po ponudbi učitelji, knjižničarka
Zaključna ekskurzija Avstrijska Koroška 24. maj 2018 razredniki, CŠOD
Koncert filharmonije Nova, Glasbena mladina, film, gledališka predstava Nova Gorica

september,

po ponudbi

Nataša Štrancar, učitelji SLJ, GUMProgram naravoslovnih dni

1. razred - Teme Kraj Čas Nosilci
Snovi na šoli maj 2018 razred./vzgojit.
Zdrave navade za zdravo življenje Nova Gorica april 2018 razred./vzgojit./med. sestre
EKO dan - mlaka Nova Gorica april 2018 razred./vzgojit.
2. razred      
Kaj storim vsak dan za svoje zdravje? na šoli oktober 2017 razredničarke/ med. s.
Eko dam na šoli april, maj 2018 razredničarke
Hiša eksperimentov Nova Gorica maj, junij 2018 razredničarke
3. razred      
Gozd Nova Gorica po dogovoru razredničarke
Urejanje šolske okolice na šoli april 2018 razredničarke
Zdrav način življenja - preprečevanje nalezljivih bolezni, rojstvo Nova Gorica po dogovoru razredničarke/med.s.
4. razred      
V različnih okoljih so različna živa bitja na šoli junij 2018 razredničarke
Črmošnjice in okolica - ekskurzija (program CŠOD) Črmošnjice januar 2018 razredničarke
Tradicionalni slovenski zajtrk in zdrava prehrana Nova Gorica november 2017 razredničarke
5. razred      
Puberteta (telesni znaki); Zasvojenost z IKT, Zdrava prehrana Nova Gorica marec 2018 razredničarke/med.s.
Idrija (Antonijev  rov, muzej) Idrija junij 2018 razredničarke
Gozd – prehranjevalni spleti Cerkno junij 2018 razredničarke
6. razred      
Notranjski Kras/Predjamski grad, Cerkniško jezero Cerknica april 2018 učitelji GEO, ZGO
Preprečevanje kajenja, odraščanje - dve plati medalje na šoli  marec 2018 učiteljice NAR/med. sestre
Arboretum Volčji Potok – CŠOD V. Potok 12. / 13. februar 2018 učiteljice NAR
7. razred      
po programu CŠOD Rakov Škocjan oktober 2017 razredniki
po programu CŠOD Rakov Škocjan oktober 2017 razredniki
Pozitivna samopodoba in stres; Zasvojenost na šoli  februar 2018 učiteljice NAR/ med. s.
8. razred      
Medsebojni odnosi/praktični prikaz prve pomoči na šoli september 2017 učit. BIO/med. sestre
Ledvice/Hiša eksperimentov Nova Gorica september/6. oktober 2017 učitelji BIO/FIZ
Obdelava podatkov na šoli marec 2018 učitelji MAT/GEO
9. razred      
Vzgoja za zdravo spolnost/praktičen prikaz prve pomoči na šoli september 2017 učiteljice BIO / med. s./zdr. dom
Soška dolina, kobariški muzej, Muzej sirarstva Kobarid oktober 2017 učitelji ZGO, GEO, BIO
Delavnice za življenje/Učno izdelovalni laboratorij na šoli po dogovoru učitelji/zunanji sodelavciProgram športnih dni

1. razred - Teme Kraj Čas Nosilci
Pohod Kremenjak oktober 2017 razred./vzgojit.
Pohod Katarinin grič december 2017 razred./vzgojit.
Atletika stadion april 2018 razred./vzgojit.
Aerobne dejavnosti trim steza maj 2018 razred./vzgojit.
Športne igre šolsko igrišče maj/junij 2018 razred./vzgojit.
2. razred      
Aerobne dejavnosti Panovec september 2017 razredničarke
Male olimpijske igre travnik pred MONG maj/junij 2018 razredničarke/ŠD Sonček
Pohod Kremenjak oktober 2017 razredničarke
Atletika Nova Gorica april 2018 razredničarke
Pohod reka Soča maj/junij 2018 razredničarke
3. razred      
Pohod Kremenjak oktober 2017 razredničarke
Športne igre Nova Gorica september 2017 razredničarke
Pohod Katarinin grič marec 2018 razredničarke
Atletika Nova Gorica april 2018 razredničarke
Male olimpijske igre Nova Gorica maj/junij 2018 razredničarke
4. razred      
Pohod Črmošnjice januar 2018 razredničarke
Pohod Panovec junij 2018 razredničarke
Orientacija (program CŠOD) Črmošnjice januar 2018 razredničarke
Atletika Nova Gorica maj 2018 razredničarke
Igre na snegu (CŠOD) Črmošnjice januar 2018 razredničarke
5. razred      
Pohod Ravnica september 2017 razredničarke
Igre na snegu/atletika Črni vrh nad Idrijo/stadion NG februar/april 2018 razredničarke
Igre v vodi Nova Gorica ali Cerkno september 2017 ali junij 2018 razredničarke
Prometni dan Nova Gorica april 2018 učitelji TIT, razredničarke
Pohod k bolnici Franji  Cerkno junij 2018 razredničarke
6. - 9. razred      
Pohodi – 8. in  9. r.
6. r. pohod z orientacijo
7. r. po programu CŠOD

Vodice, Sv. Gora

 

Panovec

 

Rakov Škocjan

oktober 2017

učitelji ŠPO
učitelji ŠPO, GEO
razredniki
Atletika Nova Gorica september 2017 učitelji ŠPO
kombiniran ŠD 7. - 9. r. po dogovoru januar 2018 učitelji ŠPO

Športne igre – 7.,  8. r.

6. r. na dan NPZ

9. r. na dan NPZ
9. r. na dan NPZ - ples

 

Nova Gorica

 

maj 2018

učitelji ŠPO

Igre v vodi 6. - 8. r.

Nova Gorica

junij 2018

učitelji ŠPOProgram tehniških dni

1. razred - Teme Kraj Čas Nosilci
Urejanje šolskih potrebščin na šoli september 2017 razred./vzgojit.
Izdelovanje novoletnih voščilnic na šoli november 2017 razred./vzgojit.
Izdelovanje iz odpadnega materiala na šoli marec 2018 razred./vzgojit.
2. razred      
Urejanje šolskih potrebščin na šoli september 2017 razredničarke
Gasilec – teden požarne varnosti Nova Gorica oktober 2017 razredničarke, gasilci
Izdelovanje novoletnih okraskov na šoli november 2017 razredničarke
3. razred      
Urejanje razreda in šolskih potrebščin na šoli september 2017 razredničarke
Izdelki za praznično tržnico na šoli november 2017 razredničarke
Izdelava knjige na šoli februar 2018 razredničarke
4. razred      
Izdelava hiške na šoli feb./mar. 2018 razredničarke
Izdelki za praznično tržnico na šoli nov./dec. 2017 razredničarke
Elektrika (CŠOD) Črmošnjice januar 2018 razredničarke
Sile delujejo na telo - voziček na šoli januar 2018 razredničarke
5. razred      
Izdelava termo škatle na šoli januar 2018 razredničarke
Izdelki za praznično tržnico na šoli november 2018 razredničarke
Izdelki iz naravoslovne škatle na šoli april 2018 razredničarke
Urejanje šolskih omaric in prostorov na šoli junij 2018 razredničarke
6. razred      
Praznična tržnica/Zasvojenost z novimi tehnologijami na šoli nov./feb. 2018

razred./sorazred

razred./učitelj RAČ

Izdelava darilnih embalaž/Tradicionalni slov. zajtrk na šoli okt./nov. 2017 razred./sorazred/učitelji TIT
Priprava računalniške predstavitve na šoli november 2017 učitelji/psihologinja/ravnatelj
Zdrava prehrana na šoli feb./marec 2018 učiteljice GOS/zunanji izvajalci (NIJZ)
7. razred      
Praznična tržnica/Tradicionalni slovenski zajtrk na šoli 17. november. 2017 razred./sorazred
Luka Koper, Škocjanski zatok obala apr./maj 2018 učitelji TIT/BIO
Po programu CŠOD Rakov Škocjan oktober 2017 razredniki
Po programu CŠOD Rakov Škocjan oktober 2017 razredniki
8. razred      
Merjenje hitrosti z Arduinom na šoli nov./okt. 2017 učitelji FIZ/RAČ
Praznična tržnica/Tradicionalni slov. zajtrk na šoli 17. november 2017 razred./sorazred
Moj noro dobri felling na šoli po dogovoru Mladinski center NG
Muzej iluzij, reaktor Podgorica, Planetarij Ljubljana, Podgorica junij 2018 učit. FIZ/KEM
9. razred      
Opera in muzej oz. galerija Ljubljana po ponudbi učitljica GUM
Gibanje, festival znanosti ŠC Nova Gorica/eHiša 6. 10. 2018 učitelji FIZ
Spolnost in mi/Tradicionalni slov. zajtrk/priprave na valeto na šoli  po dogovoru/17. november 2017/junij 2018 Mladinski center NG/razred./sorazred
Poklicna orientacija - delavnice spoznanvanje samega sebe na šoli oktober/nov. 2017 psihologinja

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.