Glasbena vzgoja 3. razred
(GVZ 3)

Pri glasbeni vzgoji učenci pojejo in spremljajo pesmi z lastnimi in Orffovimi glasbili, gibajo se ob glasbi, stopnjujejo kakovost glasbenega posluha in spomina, ustvarjajo in izvajajo spremljave za pesmi, besedila in lastne zvočne vsebine. Spoznajo in izvajajo ljudske plese in igre.